Èxit d’assistència i participació a la jornada del programa WiFi4EU

07/06/2019

Més de cent cinquanta ajuntaments van assistir a la Jornada, organitzada pel Consorci Localret el passat 6 de juny de 2019, sobre el programa europeu WiFi4EU, que va comptar amb la participació de la Comissió Europea i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El gran èxit d’assistència i participació a la Jornada no es deu únicament a l’interès que està generant aquest programa europeu entre els ajuntaments de tot Europa per l’ajut econòmic que suposa, sinó també als dubtes i qüestions que sorgeixen relacionats amb l’aplicació del programa WiFi4EU dins el marc de la regulació estatal.

El programa WiFi4EU, de la Comissió Europea, té per objectiu promoure la connexió Wi-Fi gratuïta, d’alta capacitat, tant per a la ciutadania com per als i les visitants de la UE, en espais públics com ara parcs, places, edificis públics, biblioteques, centres de salut, museus, entre d’altres. Aquesta mesura pretén donar resposta a les necessitats creixents de connectivitat dels europeus, així com l’impuls de la competitivitat d’Europa.

Concretament, i per mitjà del programa, la Comissió Europea atorga als ajuntaments un bo de 15.000 € per a la instal·lació d’equipament Wi-Fi d’alta capacitat en espais d’interès públic del municipi. En les dues primeres convocatòries del programa, Espanya ha obtingut el nombre màxim de bons disponibles per país i Catalunya ha estat la comunitat on més ajuntaments han rebut l’ajut.

En una primera part de la Jornada, i després de la benvinguda del president del Consorci Localret, en la que va explicar els objectius de la Jornada, el secretari de l’Ajuntament de  Barcelona i del Consorci Localret, Jordi Cases, va posar en relleu qüestions fonamentals del programa europeu, destacant el paper decisiu dels ens locals en l’impuls de les xarxes de comunicacions electròniques, tal com reconeix explícitament la iniciativa WiFi4EU.

Fernando Ferrero, representant de la DG Connect, de la Comissió Europea, va explicar les mesures comunitàries per assolir un mercat únic digital i va donar detalls pràctics i concrets del programa WiFi4EU. També va voler destacar que no es tracta només d’una eina per portar el Wi-Fi als parcs i a les places, sinó d’una mesura per portar consciència, a nivell local, de la importància de les telecomunicacions.

Per la seva banda, Virginia Rodríguez, subdirectora de Regulació de Comunicacions Electròniques de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va analitzar el marc regulador estatal per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques sobre les xarxes Wi-Fi. Entre altres qüestions, va destacar com la CNMC, a través dels seus acords, ha anat interpretant la normativa d’acord amb les disposicions comunitàries pendents de transposició. També va animar els ajuntaments a fer consultes concretes a la CNMC sobre cada cas en particular.

En la segona part de la Jornada, es va centrar l’atenció en les qüestions pràctiques que afecten els ajuntaments. La cap de l’Àrea Jurídica del Consorci Localret, Olga Díaz, va enmarcar el programa WiFi4EU des de la perspectiva de la normativa sectorial estatal i en la seva presentació va entrar a tractar-ne les problemàtiques principals.

A partir d’aquí, i durant més de dues hores, la taula, composta pels ponents anteriors, va resoldre i tractar les qüestions que el públic assistent a la jornada, o la mateixa taula, anava plantejant. Entre d’altres, es van abordar temes com la titularitat dels equips, les fórmules contractuals, els requisits d’autenticació a l’accedir a la xarxa, els dubtes sobre la possibilitat de sumar-se al projecte sense haver estat beneficiaris de la subvenció, la velocitat exigida i l’experiència d’usuari, la monitorització de les xarxes, el portal captiu, etc. L’alta participació en el torn de preguntes va mostrar el gran interès dels ajuntaments en les qüestions relacionades amb la iniciativa WiFi4EU.

Posem a la vostra disposició els enllaços a les presentacions de la Jornada:

Presentacions

Mesures comunitàries per assolir un mercat únic digital: el programa WiFi4EU. Sr. Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, DG Communications Networks, Content and Technology. Comissió Europea.

El marc regulatori per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques sobre xarxes Wi-Fi. Sra. Virginia Rodríguez Serrano, Subdirectora de Regulació de Comunicacions Electròniques. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El programa WiFi4EU des de la perspectiva de la normativa sectorial estatal: qüestions practiques.

Sra. Olga Díaz Benito, Cap de l’Àrea Jurídica. Consorci Localret.

Sr. Fernando Ferrero Álvarez-Rementería, DG Communications Networks, Content and Technology. Comissió Europea.

Sra. Virginia Rodríguez Serrano, Subdirectora de Regulació de Comunicacions Electròniques. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.