Jornada sobre bones pràctiques en contractació pública

01/03/2023

El passat dilluns 20 de febrer, el Consorci Localret va organitzat una jornada sobre bones pràctiques en contractació pública electrònica. La jornada va tenir lloc a l’auditori del campus de la Ciutadella de UPF, i va comptar amb ponents de reconegut prestigi en l’àmbit de la contractació pública. La jornada va tenir més de 150 persones inscrites.

Andreu Francisco, director general de Localret, va ser l’encarregat d’obrir la jornada, posant en valor la central de contractació del Consorci Localret, com a eina facilitadora de solucions digitals, una línia estratègica que Localret està desenvolupant amb l’objectiu d’acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus municipis.

Eva Guijarro, cap de l’Àrea de Transformació Digital i Tecnologies va fer un repàs dels contractes centralitzats i dels acords marc que Localret posa a disposició dels ens locals, i va avançar els que està previst adjudicar els propers mesos. Va anunciar que Localret farà arribar als ens adherits al Consorci una enquesta per prioritzar les contractacions centralitzades més urgents.

Joan Bosch, cap de l’Àrea de Contractació va explicar l’acord marc per a l’adquisició d’una solució informàtica per al seguiment, control i planificació dels contractes públics, fent èmfasi tant en el procediment d’adjudicació ―procediment de licitació amb negociació, prèvia la realització d’una consulta preliminar― com en el resultat assolit, ara pendent d’un recurs especial interposat davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Saragossa i director de l’Observatori de Contractació Pública (ObCP), va parlar sobre la compra de tecnologies al núvol, advertint el seu caràcter estratègic, i va apuntar que els actuals sistemes de contractació pública no són idonis per adquirir-les, generant situacions anticompetitives.

Miguel Ángel Bernal, professor titular de dret administratiu de la Universitat de Saragossa, secretari executiu de l’ObCP i CEO de l’empresa Yksios Digital Growth SL, expert en ciberseguretat, va apuntar la importància dels requisits de certificació de seguretat de conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat, i va exposar la manera d’incorporar-los adequadament en els plecs.

Raquel Cueva, tècnica de l’Àrea de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, va explicar un cas real de sistema dinàmic d’adquisició, un procés de contractació totalment electrònic, encara poc utilitzat per les administracions públiques locals.

La jornada es va completar amb la intervenció de l’Imma Pruna, cap de Compres i Contractació de l’Ajuntament de Mataró, que va reflexionar sobre la vigència de l’ús de la subhasta electrònica per adjudicar contractes públics.