La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret col·laboren per elaborar estudis per a la millora de l’accés a la banda ampla als municipis

13/02/2024

En el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona per l’any 2024, entre els recursos d’assistència i cooperació local posats a l’abast dels governs locals, s’inclouen l’elaboració d’estudis per a la interconnexió d’equipaments municipals; per a la millora de la connectivitat de les masies i/o disseminats dels municipis; per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials; i per a la millora de la cobertura de telefonia mòbil en el territori.

El mes de desembre passat es va aprovar el Catàleg de serveis 2024-2027 de la Diputació de Barcelona, que posa a l’abast dels governs locals recursos d’assistència i cooperació local.

En aquest sentit, la convocatòria del Catàleg de serveis per l’any 2024 inclou, com cada any des de 2014, una línia específica per a la redacció d’estudis per a la provisió de banda ampla al territori, dins del programa Governs digitals de l’Àrea de Serveis Generals i Transició Digital.

Aquesta línia està adreçada als ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, o el que és el mateix, per al 93% dels municipis de la demarcació de Barcelona, i el termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 30 d’abril de 2024.

Cal assenyalar que en el marc de convocatòries anteriors del Catàleg de serveis s’han atès més de 200 sol·licituds amb relació als següents estudis tipus:

Estudi bàsic

Estudi per a definir les accions a impulsar per l’ajuntament per a la millora de l’accés a la banda ampla.

Aquest tipus d’estudi té com a objectiu avaluar la situació present i futura del municipi i el seu entorn, respecte de les infraestructures, xarxes i serveis de telecomunicacions, tant públiques com privades, per tal de definir les accions que els ajuntaments han de considerar per la millora de la connectivitat en el territori.

Estudi d’estratègia

Estudi per a definir l’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures de telecomunicació d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament

Aquest tipus d’estudi té com a objectiu definir l’estratègia municipal de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures públiques existents o previstes, que permeti la interconnexió dels equipaments municipals i d’altres ubicacions, d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament.

Estudi de connectivitat masies

Estudi per a la millora de la connectivitat de les masies i/o disseminats del municipi.

Aquest tipus d’estudi té com a objectiu definir el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures existents o previstes,  que permeti dotar de connectivitat d’alta capacitat a les masies i/o disseminats del municipi.

Estudi de connectivitat polígons industrials

Estudi per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.

Aquest tipus d’estudi té com a objectiu definir el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, posant en valor les infraestructures existents o previstes, que permeti dotar de connectivitat d’alta capacitat a les empreses dels polígons industrials.

Estudi de cobertures

Estudi per a determinar les cobertures reals de telefonia mòbil.

Aquest tipus d’estudi té com a objectiu determinar les cobertures reals de telefonia mòbil (mitjançant mesures preses in situ) en relació amb els serveis mòbils de veu i de dades, per tal d’avaluar la situació present i futura, i definir les accions que els ajuntaments han de considerar per la millora de les cobertures de telefonia mòbil en el municipi.

Plec de manteniment

Plec de manteniment d’una xarxa d’autoprestació municipal basada en fibra òptica.

Aquest tipus de document té com a objectiu determinar els criteris a considerar en el manteniment d’una xarxa d’autoprestació municipal basada en fibra òptica (planta externa) i elaborar un plec de prescripcions tècniques tipus per a facilitar la seva licitació.

 

La Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs en col·laboració amb el Consorci Localret, atès que el reconeix com a l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual desenvolupa projectes estratègics d’interès per a les entitats locals.

Davant de qualsevol dubte o aclariment, tant els responsables electes com els tècnics dels ens locals, us podeu posar en contacte amb l’Àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu electrònic consorci@localret.cat. També podeu trobar més informació al següent enllaç.