La Diputació de Barcelona i el Consorci Localret col·laboren per elaborar estudis tècnics per a la millora de l’accés a la banda ampla als municipis

18/02/2020

El nou Catàleg de serveis 2020 aprovat per la Diputació de Barcelona, conté un total de 343 recursos d’assistència i cooperació a disposició dels governs locals. Entre tots aquests recursos destaca una línia específica per a la redacció d’estudis per a la provisió de banda ampla al territori.

Aquest recurs tècnic el poden demanar a la Diputació els ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 31 de març de 2020.

En aquest sentit, des de l’any 2014 en el marc de convocatòries anteriors, s’han atès més de 100 sol·licituds en relació als següents estudis tipus:

  • Estudi per a la millora de l’accés a la banda ampla al municipi.
  • Estudi per a la definició d’una estratègia municipal de desplegament d’infraestructures d’acord amb els interessos de connectivitat del municipi (equipaments públics, zones d’activitat econòmica, etc).
  • Estudi per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.
  • Estudi de cobertures reals de telefonia mòbil per a la millora de la provisió de banda ampla al municipi.
  • Estudi per a la provisió de banda ampla aprofitant la xarxa municipal de televisió per cable existent.

La Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs en col·laboració amb el Consorci Localret, atès que reconeix al Consorci Localret com a l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual desenvolupa projectes estratègics d’interès per a les entitats locals.

Davant de qualsevol dubte o aclariment, tant els responsables electes com els tècnics dels ens locals, us podeu posar en contacte amb l’Àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu electrònic consorci@localret.cat. També podeu trobar més informació al següent enllaç:

Catàleg de serveis 2020. Ciutats i regions digitals. Estudis per a la provisió de banda ampla al territori