La Diputació de Barcelona i Localret col·laboren per elaborar estudis per a la millora de la banda ampla als municipis

27/04/2022

El Catàleg de serveis 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022 aprovat per la Diputació de Barcelona, posa a l’abast dels governs locals recursos d’assistència i cooperació local, destacant entre tots ells una línia específica per a la redacció d’estudis per a la provisió de banda ampla al territori adreçada als ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, o el que és el mateix, per al 93% dels municipis de la demarcació de Barcelona. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 30 d’abril de 2022.

En el marc de convocatòries anteriors, s’han atès més de 150 sol·licituds en relació als següents estudis tipus:

– Estudi per a definir les accions a impulsar per l’ajuntament per a la millora de l’accés a la banda ampla.

– Estudi per a la definició d’una estratègia municipal de desplegament d’infraestructures d’acord amb els interessos de connectivitat de l’ajuntament, que permeti la interconnexió dels equipaments municipals, polígons industrials i/o elements de via pública, posant en valor las infraestructures públiques existents.

– Estudi per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.

– Estudi per determinar la cobertura real de telefonia mòbil, en relació als serveis mòbils de veu i de dades (mitjançant mesures preses in situ), per tal de definir les accions a impulsar per a la millora de la cobertura de telefonia mòbil. 

 

La Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs en col·laboració amb el Consorci Localret, en tant que entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual es desenvolupen projectes estratègics d’interès per a les administracions locals.

Davant de qualsevol dubte o aclariment, tant els responsables electes com els tècnics dels ens locals es poden posar en contacte amb l’Àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu electrònic consorci@localret.cat. També poden trobar més informació al Catàleg de serveis 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022 de la Diputació de Barcelona (Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. Innovació i governs digitals. Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, amb codi de recurs 22117).