La Diputació de Barcelona i Localret col·laboren per elaborar estudis per a la millora de la banda ampla als municipis

27/04/2022

El nou Catàleg de serveis 2021-2023 aprovat per la Diputació de Barcelona, posa a l’abast dels governs locals recursos d’assistència i cooperació local. Entre tots aquest recursos, destaca una línia específica per a la redacció d’estudis per a la provisió de banda ampla al territori.

Aquest recurs tècnic el poden demanar a la Diputació els ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants. Això suposa que el recurs està disponible per al 93% dels municipis de la demarcació de Barcelona. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 30 d’abril de 2021.

En aquest sentit, en el marc de convocatòries anteriors, s’han atès més de 125 sol·licituds en relació als següents estudis tipus:

  • Estudi per a la millora de l’accés a la banda ampla al municipi.
  • Estudi per a la definició d’una estratègia municipal de desplegament d’infraestructures d’acord amb els interessos de connectivitat del municipi (equipaments públics, zones d’activitat econòmica, etc).
  • Estudi per a la millora de la connectivitat de les empreses dels polígons industrials.
  • Estudi de cobertures reals de telefonia mòbil per a la millora de la provisió de banda ampla al municipi.
  • Estudi per a la provisió de banda ampla aprofitant la xarxa municipal de televisió per cable existent.

La Diputació de Barcelona ofereix aquest recurs en col·laboració amb el Consorci Localret, atès que reconeix al Consorci Localret com a l’entitat municipalista especialitzada en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, mitjançant la qual desenvolupa projectes estratègics d’interès per a les entitats locals.

Davant de qualsevol dubte o aclariment, tant els responsables electes com els tècnics dels ens locals, es poden posar en contacte amb l’Àrea d’Infraestructures del Consorci Localret mitjançant el telèfon 93 486 14 30 o el correu electrònic consorci@localret.cat. També poden trobar més informació al Catàleg de Serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial. Innovació i governs digitals. Estudis per a la provisió de banda ampla al territori, amb codi de recurs 21128).