L’entitat Llega700 resol gratuïtament els problemes d’interferència de la TDT produïdes pel desplegament del 5G

27/04/2022

L’entitat Llega700 s’encarregarà de solucionar de manera gratuïta qualsevol afectació en la recepció del senyal de la TDT produïda pel desplegament dels serveis sobre la xarxa 5G a la banda dels 700 MHz.

El desplegament de la banda 5G de telefonia mòbil pot comportar algunes afectacions en els senyals de televisió. Les emissions es produiran per l’ample adjacent a la TDT, de manera que alguns aparells podrien veure’s interferits. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha imposat un seguit d’obligacions als operadors mòbils per tal de garantir que el desplegament dels serveis 5G no afecti la recepció dels aparells. Les actuacions tècniques dutes a terme per les operadores no tindran cap cost per a la ciutadania.

Les comunitats i propietaris dels edificis i habitatges que hagin vist afectada la recepció dels canals de la TDT es poden posar en contacte amb el Centre d’Atenció a Usuaris (CAU) mitjançant el telèfon gratuït 900 833 999, el correu electrònic ayuda@llega700.es o bé la web www.llega800.es.

Un tècnic es desplaçarà a la comunitat o domicili afectat i, prèvia comprovació, solucionarà gratuïtament l’afectació responsable de les interferències.