Localret amplia els seus serveis d’atenció als ens locals amb l’habilitació d’un canal de WhatsApp

30/11/2022

Les consultes s’atendran de manera personalitzada per l’equip de professionals del Consorci

El Consorci Localret ha ampliat el seu servei d’atenció als ajuntaments i altres ens supramunicipals mitjançant la posada en marxa d’un canal bidireccional de WhatsApp.

Qualsevol persona que vulgui enviar un missatge a través d’aquest canal de missatgeria només haurà d’enllaçar-hi des de la pàgina del consorci i, si ho desitja, guardar el número que li apareixerà a l’agenda de contactes.

Les consultes s’atendran de manera personalitzada per l’equip de professionals de Localret, dins l’horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 8.00 h a 15.00 h i divendres de 8.00 h a 14.30 h.

L’habilitació del nou canal de WhatsApp respon a l’estratègia del Consorci Localret per millorar i potenciar la relació i atenció amb ens locals de Catalunya.