Localret aprova el seu pla estratègic per al mandat

01/09/2020

El passat mes de juliol el Consell d’Administració de Localret va aprovar el nou Pla Estratègic per al Consorci que n’ha de guiar l’acció fins a final de mandat a la tardor del 2023, passades les properes eleccions municipals.

El document avalua l’organització utilitzant diferents metodologies per tal de visionar la situació prèvia tant a nivell intern organitzatiu com en relació amb l’entorn i els diferents agents tant públics com privats que interaccionen en l’àmbit digital i local.

El document però va més enllà. Renova els principis fundacionals del Consorci Localret. Actualitza la idea d’allò que va impulsar al món local a crear una eina pròpia per tal de donar suport als ajuntaments davant la irrupció de les TIC i la Societat de la Informació a meitats dels anys 90.

La missió actualitzada de Localret esdevé Acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels municipis.

Per a fer possible això la visió passa per convertir-nos en la regidoria o àrea, externa i centralitzada, per a la transformació digital i la innovació dels ajuntaments de Catalunya.

I tot això tenint com a base uns valors clars i inspiradors: la vocació de servei públic, la innovació, el lideratge, el compromís i l’equilibri territorial.

El document estableix quatre objectius estratègics per al mandat, i 17 línies d’acció que els desenvolupen. Els objectius estratègics són:

  1. L’acompanyament a la transformació digital dels municipis
  2. La introducció de la innovació digital en l’àmbit municipal
  3. L’extensió de la connectivitat d’alta capacitat a tot el territori
  4. Una nova governança del Consorci

Un document que ha estat elaborat durant sis mesos amb recursos propis, amb la participació de les persones treballadores de Localret, i amb tot un seguit de col·laboracions externes que li han aportat valor i contrast.

Comença doncs una nova etapa en la que el Consorci Localret aspira a aportar molt més valor públic als ajuntaments acompanyant-los d’una manera més propera i efectiva en la transformació digital dels pobles i ciutats del nostre país.