Localret endega el procés de definició de l’agenda digital dels municipis de Catalunya

05/05/2022

El Consorci Localret està format, i conseqüentment representa, més de 850 ajuntaments. Durant el darrer any, en el marc del pla estratègic aprovat l’any 2020, hem estat treballant per tal de definir el metamodel de municipi digital, com a base per al desenvolupament d’un nou servei d’acompanyament.

Durant aquell any 2020, en el marc de l’actualització del Pacte Nacional per a la Societat Digital es va nomenar Localret com a responsable del nou eix anomenat de Ciutats.

En aquest context, des de Localret volem fer una reflexió comuna i compartida amb els municipis sobre com han d’avançar els nostres pobles i ciutats en l’àmbit digital els propers anys.

És per això que, per dur a terme aquesta reflexió, plantegem la necessitat de definir una agenda digital dels municipis de Catalunya, alineada amb les agendes, estratègies i plans en l’àmbit europeu, estatal i català, i que aspira a tenir una triple funció:

-Ser un instrument facilitador per a la concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital. Contextualitzar i oferir un conjunt de propostes conceptuals, substantives i operatives expressades per mitjà d’eixos estratègics, d’objectius i d’accions concretes a executar, que aspira a esdevenir un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans i projectes de transformació digital, per a la formulació d’alternatives i per a la presa de decisions en els diferents marcs organitzatius o estructurals de les administracions catalanes.

-Servir d’agenda digital tipus. Proporcionar a les administracions catalanes una visió holística dels elements que intervenen en la transformació digital de les ciutats dotant-les, per tant, d’un enfocament complert i integrador dels factors, de les peces que han d’explorar, per avançar en la transformació digital dels seus municipis.

-Posar en comú les necessitats i interessos dels ajuntaments per al desplegament digital global dels municipis del país, tenint en compte que a Localret es troben associats més del 90% dels municipis catalans.

És per això que us convoquem el dimarts 10 de maig a les 9.30 hores a una sessió telemàtica per presentar la proposta i la metodologia de treball conjunt per a la definició de l’agenda. Un feina que vol ser col·lectiva i que demanarà la participació i implicació de les persones dels ajuntaments.

 

Formulari d’inscripció