Localret obre la licitació de l’acord marc per al subministrament de programari d’edició i disseny gràfic

16/06/2023

El termini per a la presentació d’ofertes és el 18 de juliol fins a les 14.00 h.

Localret ha endegat la licitació d’un acord marc per al subministrament de programari d’edició i disseny gràfic al qual, un cop finalitzi tot el procediment, s’hi podran adherir els ens locals associats al Consorci. Segons les clàusules adoptades, no s’ha establert cap límit pel que fa al nombre d’aplicacions o plataformes de fabricant i l’acord marc se subscriurà amb un màxim de cinc empreses o partners per cada aplicació o plataforma de fabricant. Així mateix, també es preveu que una mateixa empresa pugui presentar ofertes d’aplicacions o plataforma d’aplicacions de diferents fabricants.

L’objectiu de la iniciativa és racionalitzar la contractació d’aplicacions d’edició i disseny gràfic per part de les entitats locals. L’acord marc té un valor estimat de 3.000.000 d’euros i s’ha previst una durada màxima de 4 anys, incloses les possibles pròrrogues (2 anys inicials i dues possibles pròrrogues d’un més un).

La licitació s’ha publicat en el DOUE i en el perfil de contractant de Localret: Informació de la publicació – Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat). El termini per a la presentació d’ofertes clou el 18 de juliol de 2023 a les 14.00 h.