Localretmeet, el nou servei de videoconferència per als ens locals

30/03/2020

La situació actual d’estat d’alarma i les mesures de confinament ocasionades pel COVID-19 han afectat també el funcionament ordinari dels ens locals, impossibilitant la celebració de les reunions dels seus òrgans de govern de manera presencial.

El Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, en la seva Disposició Addicional Tercera, habilita i regula les reunions dels òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya en situació de força major com és l’actual.

Per tal de donar resposta a aquesta nova necessitat i facilitar una solució als ens locals, el consorci Localret ha posat en servei una plataforma per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància mitjançant videoconferència per part de les administracions locals de manera segura i donant compliment al Decret llei 7/2020, de 17 de març. El servei permet la retransmissió dels plens en directe.

La solució està basada en l’eina de codi obert Jitsi Meet i utilitza la plataforma YouTube per a la retransmissió dels plens en directe.

Aquest matí l’Ajuntament d’Almatret, a la comarca del Segrià i amb una població de 314 habitants, ha estat el primer en celebrar amb total normalitat el seu ple municipal mitjançant aquest servei.

Per poder fer ús de la plataforma us podeu posar en contacte amb nosaltres a consorci@localret.cat