Més de 350 ens locals han utilitzat la plataforma LocaretMeet per reunions d’òrgans col·legiats durant l’estat d’alarma

13/06/2020

La situació que hem estat vivint des del passat 14 de març en que es va declarar l’estat d’alarma ha capgirat la nostra realitat. Els ajuntaments, els primers dies van haver de fer un esforç sobrevingut per passar una part important del seu personal a teletreballar. Una acció que els ha permès continuar amb bona part de la seva activitat. Però passats aquests primers dies, els ajuntaments es van veure en la necessitat de convocar juntes de govern, comissions informatives i els seus plenaris amb la impossibilitat de reunir-se físicament.

Per tal de donar resposta a la necessitat de continuar amb la celebració de les reunions dels òrgans col·legiats en la situació de l’estat d’alarma actual i per facilitar una solució als ens locals, el Consorci Localret a primers del mes d’abril va posar a disposició de tots els ens locals de Catalunya una plataforma de videoconferència per a la celebració de les seves reunions de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret Llei 11/2020, de data 31 de març.

LOCALRETMEET és una plataforma que proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret situats a la Unió Europea. Per tal de complir amb el seu caràcter públic, els plens es retransmeten en directe utilitzant el canal de YouTube de l’ens local o, si no en disposa, el canal propi del consorci.

El primer ple que es va celebrar amb la plataforma va ser el de l’Ajuntament d’Almatret, al Segrià, el passat 30 de març. Aquella mateixa setmana es va comunicar a tots els ens locals de Catalunya la possibilitat d’adherir-se a aquest servei.

Des d’aleshores fins al moment d’escriure aquest article, s’han adherit a l’ús de la plataforma més de 350 ens, entre ajuntaments, consells comarcals, i d’altres com mancomunitats i consorcis. D’aquests, prop d’un 10% no estan adherits al consorci. Vam creure però, que en les circumstàncies actual calia facilitar la solució a tots els ens locals del país.

El servei no es limita a posar a disposició la plataforma tecnològica. També inclou: la formació dels responsables del servei de cada ens local en l’ús de la plataforma i en la configuració del canal de Youtube, l’organització de reunions prèvies a la celebració dels plens amb els electes de cada ens local per explicar el funcionament de la plataforma i comprovar que els participants tinguin una connexió adequada per participar-hi, i l’acompanyament previ a l’inici del ple i seguiment del mateix per donar suport en cas d’alguna incidència.

A finals del mes de maig haurem celebrat més de 300 plens amb LOCALRETMEET, inclosos els de l’Ajuntament de Barcelona.