Nota sobre la tramitació dels procediments de contractació i la suspensió dels contractes vigents durant l’estat d’alarma Data d’actualització, 2 de juny de 2020

08/02/2020

El Consorci Localret ha preparat una nota sobre la tramitació dels procediments de contractació i la suspensió dels contractes vigents durant l’estat d’alarma. Aquesta nota té en compte la documentació jurídica: normativa estatal, autonòmica i local; resolucions i comunicacions d’organismes, que s’ha publicat sobre l’afectació de la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a l’àmbit de la contractació pública.

Localret actualitzarà aquesta nota, periòdicament, a mesura que es publiquin nous documents jurídics que impactin sobre aquestes qüestions.

  • Data 25 de març de 2020: Publicació d’aquesta nota.
  • Data 26 de març de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, considerant la publicació del Decret llei 8/2020, de 24 de març, que modifica el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
  • Data 27 de març de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, incorporant-hi la més recent documentació jurídica sobre la qüestió, així com una proposta/model d’acta de suspensió d’un contracte.
  • Data 30 de març de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, incorporant la més recent documentació jurídica sobre la qüestió: entre altres, els RDL 9/2020, de 27 de març, i 10/2020, de 29 de març.
  • Data 1 d’abril de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, considerant la publicació del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social  i econòmic per afrontar el COVID-19.
  • Data 14 d’abril de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, considerant la més recent documentació jurídica sobre la tramitació dels procediments de contractació durant l’estat d’alarma”.
  • Data 24 d’abril de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, considerant el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril
  • Data 8 de maig de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, de conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig.
  • Data 2 de juny de 2020: s’ha revisat el contingut de la nota, considerant el Reial decret  537/2020, de 22 de maig.

 

Document PDF (versió 02 de juny de 2020): NOTA SOBRE LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I LA SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES VIGENTS DURANT L’ESTAT D’ALARMA