El nou servei d’Inventari i avaluació d’infraestructura TI s’amplia als consells comarcals i ajuntaments de fins a 50.000 habitants

22/03/2023

El Consorci Localret ha ampliat el nou servei d’elaboració de l’inventari i avaluació de la infraestructura TI de l’ajuntament als consells comarcals i municipis de 20.001 a 50.000 habitants. Després d’una primera fase en què el servei s’ha ofert als ajuntaments d’entre 10.000 i 20.000 habitants, actualment ja s’hi poden adherir aquests nous ens locals consorciats.

El servei està enfocat a donar suport a les àrees de tecnologia i informàtica, per tal de poder identificar tota la infraestructura TI de l’organització, per posteriorment prendre decisions de millora.

Mitjançant una eina, s’avaluen els serveis on premise i els serveis al núvol de Microsoft i AWS, i es realitza un inventari dels actius tecnològics de l’entitat, analitzant diversos aspectes de la infraestructura de TI (maquinari, programari, recursos de xarxa, etc.) per identificar oportunitats de millora, tant pel que fa a nivell de rendiment com de seguretat de la xarxa.

L’eina, també serveix per detectar, identificar i classificar les debilitats del sistema informàtic, que poden suposar una amenaça per a l’Ajuntament.

Si teniu interès a conèixer més detalls i de com fer-ne la sol·licitud, podeu adreçar-vos al següent enllaç