Presentació de l’Acord Marc de Microsoft i Vmware de Localret 13 de maig a les 12h

21/02/2022

En aquesta sessió comptarem amb la participació del Cap de contractació de Localret per resoldre tots els dubtes relatius a aquest acord: opcions d’adjudicació dels contractes derivats, durada, empreses homologades, etc. També assistiran a la mateixa representants de les empreses Microsoft i Vmware per a que ens expliquin la seva estratègia de productes i que es poden contractar a través d’aquesta licitació. A més comptarem amb l’assistència de totes les empreses homologades a cadascun dels lots de la licitació amb qui podreu contactar i adreçar les qüestions que creieu oportunes.

Més informació: Presentació de l’Acord Marc de Microsoft i Vmware de Localret | Consorci Localret