Sessió sobre les principals novetats de la Llei 11/2022, de 28 de juny, general de telecomunicacions, amb incidència a l’àmbit local

27/09/2022

El 30 de juny de 2022 va entrar en vigor la nova Llei general de telecomunicacions (Llei 11/2022, de 28 de juny) que transposa el Codi europeu de comunicacions electròniques.

La nova Llei manté gran part de la regulació de la Llei 9/2014, de 9 de maig, si bé introdueix novetats importants pel que fa a aspectes que afecten directament l’exercici de les competències locals.

És per això que el 27 de setembre, a les 11.00 h., vam organitzar una sessió en línia a càrrec de la cap de l’Àrea jurídica del Consorci Localret, Olga Díaz, amb la finalitat d’analitzar aquestes novetats i, en general, els aspectes de la Llei que tenen més rellevància per a les administracions locals.

Programa

11.00 h. Benvinguda i presentació del webinar

Andreu Francisco, director general del Consorci Localret

11.10 h. Principals novetats de la llei 11/2022, de 28 de juny, general de telecomunicacions amb incidència a l’àmbit local.

Olga Díaz, Cap de l’Àrea jurídica del Consorci Localret

12.10 h.

Torn de preguntes i debat

12.30 h. Cloenda

 

MATERIALS DE LA JORNADA

Recupera el vídeo de la sessió en el següent enllaç.

NotaJurídicaNovetatsLGTel11_2022_v1.

NotaJurídicaNovedadesLGTel11_2022_v1