Missió, Visió i Valors

Missió

La nostra missió és acompanyar els ajuntaments en el procés de transformació del seu poble o ciutat en un municipi digital per tal que la seva ciutadania s’hi pugui desenvolupar plenament.

Visió

Convertir-nos en la regidoria/àrea per a la transformació digital i la innovació dels ajuntaments de Catalunya.

Valors

Els valors són part fonamental de la cultura de les organitzacions. És per això que per a la seva definició s’ha comptat amb les persones treballadores del consorci que mitjançant un procés de participació han proposat els següents:

  • Servei públic, vocació de treballar per a la col·lectivitat, per millorar les condicions de vida de la ciutadania de Catalunya.

  • Lideratge, en l’àmbit de la societat digital i les infraestructures de telecomunicacions del món local marcant el camí cap a un model de municipis digitals.

  • Compromís, amb el món local del que vam néixer i que ser al seu servei per acompanyar-lo en la transició a la societat digital és la raó de la nostra existència.

  • Innovació, per tal d’ajudar als ajuntaments a trobar solucions digitals a les seves necessitats i problemes en la gestió de les seves comunitats.

  • Equilibri territorial, treballem per aconseguir que les persones, independentment d’on visquin, pugin tenir les mateixes oportunitats per desenvolupar-se.