Missió, Visió i Valors

Missió

La nostra missió és acompanyar els ajuntaments en el procés de transformació del seu poble o ciutat en un municipi digital per tal que la seva ciutadania s’hi pugui desenvolupar plenament.

Visió

Consolidar-nos com a l’ens de referència per als ajuntaments, en el seu procés de transformació digital.

Valors

Els valors són part fonamental de la cultura de les organitzacions. És per això que per a la seva definició s’ha comptat amb les persones treballadores del consorci que mitjançant un procés de participació han proposat els següents:

  • Servei públic, vocació de treballar per a la col·lectivitat, per millorar les condicions de vida de la ciutadania de Catalunya.

  • Lideratge, en l’àmbit de la societat digital i les infraestructures de telecomunicacions del món local marcant el camí cap a un model de municipis digitals.

  • Compromís, amb el món local del que vam néixer i que ser al seu servei per acompanyar-lo en la transició a la societat digital és la raó de la nostra existència.

  • Innovació, per tal d’ajudar als ajuntaments a trobar solucions digitals a les seves necessitats i problemes en la gestió de les seves comunitats.

  • Col·laboració, treballem en coordinació amb altres administracions públiques, organitzacions de la societat civil i sector privat per abordar els reptes de la transformació de manera més efectiva.