Salutació

Jaume Oliveras i Maristany PRESIDENT

Com a president de Localret us dono la benvinguda al nostre espai web, una de
les portes d’entrada a aquest consorci nascut com a resposta del món
municipal a la introducció del que es va anomenar, a meitats dels anys noranta,
les noves tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC.

D’aleshores ençà, són moltes les transformacions que ha viscut la nostra societat i els nostres municipis. Ens trobem immersos en un canvi de model social, estem en els inicis de l’era digital, en l’anomenada societat del coneixement, que requereix d’unes adequacions en infraestructures, serveis i marcs mentals, que la majoria de vegades van més allà de les possibilitats dels nostres Ajuntaments per fer-hi front.

El repte que tenim per endavant com a pobles i ciutats és gegantí, i a Localret estem a disposició dels Ajuntaments del nostre país per tal d’acompanyar-los en la digitalització dels seus municipis i participant de la planificació de l’arribada i el desplegament d’infraestructures que permetin oferir a la seva ciutadania serveis d’alta capacitat, i fent especial incidència en tots aquells projectes i serveis que generen un estalvi directe per a les administracions locals que hi participen.

I això, com a país, ho hem de fer amb una estratègia conjunta, sumant esforços i de manera coordinada amb el Govern de la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments.

Engeguem una nova etapa en la que ens comprometem a fer de Localret una eina encara més útil per als Ajuntaments, tot posicionant-nos amb més força que mai com a l’interlocutor del món municipal en l’àmbit de la digitalització davant la resta d’administracions del país i de les empreses del sector.