La transformació digital dels municipis requereix en molts casos d’un assessorament tècnic per impulsar i desenvolupar projectes innovadors. L’operativa diària municipal, tanmateix, pot generar dubtes tècnics que els municipis poden traslladar al Consorci Localret.

Localret assessora i dona suport a tots aquells municipis que així ho sol·liciten en consultes relacionades amb la societat digital. L’equip de suport tècnic atén consultes tecnològiques en àmbits diversos com els sistemes d’informació municipal, les antenes de telefonia mòbil, radioenllaços, TDT, administració electrònica, infraestructures informàtiques i microinformàtiques (ciberseguretat, millora CPDs xarxes internes corporatives, solucions Cloud, plans de telecomunicacions corporatives…)

L’assessorament s’adapta a la necessitat de l’ajuntament i pot bascular des de la resposta a consultes, recomanacions de solucions tècniques i valoració de propostes fins a la redacció d’informes i el suport en la redacció de plecs.

Podeu traslladar les vostres consultes mitjançat el correu consorci@localret.cat, trucant al 93 486 14 30 o bé emplenant el formulari de consulta.