El projecte DECIDIM va néixer l’any 2016, a l’Ajuntament de Barcelona, com una plataforma digital de participació ciutadana desenvolupada en software lliure i oberta a tothom. A l’actualitat s’ha convertit en una infraestructura democràtica per impulsar projectes transversals d’abast municipal de referència. Un model que encaixa perfectament en l’aposta que sempre ha fet el Consorci Localret per la defensa de la utilització del programari lliure en l’àmbit de l’administració pública.

Decidim és una xarxa política on els seus usuaris són considerats com a participants, actors polítics que disposen d’un espai segur per deliberar, intervenir o decidir en els assumptes comuns de la seva ciutat o organització.

La plataforma Decidim s’ha convertit en un referent per tenir una ciutat oberta, transparent, democràtica i col·laborativa.

Decidim

Metadecidim és una comunitat tecnopolítica, en la qual la ciutadania pot pensar, prioritzar línies de desenvolupament, decidir projectes de millora i deliberar sobre els usos i possibilitats futures de la plataforma Decidim i del projecte en el seu conjunt. Les assemblees Metadecidim estan orientades a donar poder a la ciutadania per apropiar-se de la tecnologia, contribuir al seu desenvolupament i ser partícips en la seva construcció.

Metadecidim

El 23 de maig de 2019 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i l’Associació de Software Lliure Decidim per la gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim, que té per objecte establir, de forma conjunta entre les tres entitats, les bases per articular la gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim.