Transparència

Organització, Perfil del contractant, e-fact

Organització institucional

Perfil del contractant

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual de Localret trobaran en aquest apartat la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació de la documentació corresponent.

Facturació electrònica

Enllaç a la bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret (servei eFACT)

Contractació Pública del Consorci Localret

Enllaç al Portal de Contractació Pública del Consorci Localret

 

Servei eFact (Factura electrònica). Bústia de lliurament de factures electròniques al Consorci Localret.

Compte general 2019

 • 1. Comptes anuals Consorci Localret 2019. Document PDF
 • 2. Informe d’auditoria emès per la intervenció general. Document PDF
 • 3. Acta de la Comissió Especial de comptes. Document PDF

Compte general 2020

 • 1. Comptes anuals Consorci Localret 2020. Document PDF
 • 2. Informe d’auditoria emès per la intervenció general. Document PDF
 • 3. Acta de la Comissió Especial de comptes. Document PDF

Convenis

[2015]

 • – Relació de convenis signats l’any 2015 pel Consorci Localret [OpenDocument, 5,2 KB] [Excel, 12,2 KB]
 • – Conveni de col·laboració entre el CC del Bages i el Consorci Localret per a la revisió del projecte constructiu per a la connexió de les empreses dels polígons industrials (Can Soler, les Vives-Castellet-Casacuberta, Pla de Riu i Pla de les Vives I) al municipi de Sant Vicenç de Castellet a la troncal de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya)[PDF, 1,8 MB, 7 pàgines] (Inclòs l’annex “Especificacions tècniques per a la revisió del projecte”).
 • – Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. [PDF, 2,84 MB, 12 pàgines]
 • – Addenda al conveni de col·laboració de juny de 2010 entre Localret i Telefónica per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya [PDF, 263 KB, 3 pàgines]
 • – Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF,420 KB, 2 pàgines]
 • – Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i el Consorci Localret per a la redacció d’un estudi que permeti definir l’estratègia per a la millora de l’accés als serveis de banda ampla i la provisió de serveis vinculats a ciutats intel·ligents [PDF, 2 MB, 9 pàgines]
 • – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF, 1 MB, 4 pàgines]
 • – Conveni de col·laboració entre l’Associació Catalana de Municipis, el Consorci Localret i el Consorci Català pel Desenvolupament Local per a impulsar l’Acord Marc d’aprovisionament d’equipaments informàtics i del seu servei de manteniment [PDF, 1,37 MB, 5 pàgines]

 

[2016]

 •  – Relació de convenis signats l’any 2016 pel Consorci Localret [Excel, 9,89 KB]
 • – Conveni per a la incorporació de l’Ajuntament de Montgat a la plataforma MiraTV [PDF, 1,54 MB, 5 pàgines]
 • – Conveni de cooperació interadministrativa per a la integració com a membre del Consorci Localret del Consell Comarcal del Vallès Oriental [PDF, 1,09MB, 4 pàgines]
 • – Addenda al conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) [PDF, 789 KB , 3 pàgines]
 • – Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF, 452 KB, 2 pàgines]

 

 • – Conveni de cooperació interadministrativa per a la integració com a membre del Consorci Localret del Consell Comarcal del Barcelonès  [PDF, 1,06 MB, 4 pàgines]
 • – Conveni de col·laboració entre “Àmbit B30” i el Consorci Localret per a la implantació de fibra òptica als polígons industrials situats al territori d’actuació de l’Associació Àmbit B30 [PDF, 1,59 MB, 8 pàgines]
 • – Annex al conveni de cooperació educativa entre la UPF i el Consorci Localret per a la realització de pràctiques acadèmiques externes [PDF, 489 KB, 2 pàgines]
 • – Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consorci Localret i l’Ajuntament de Terrassa per accedir a l’ús del conjunt d’eines digitals de participació que comporta el projecte “Consensus” [PDF, 2,52 MB, 8 pàgines]
 • – Pacte Nacional Societat Digital – Generalitat de Catalunya [PDF, 1,45 MB, 6 pàgines]
 • – Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Localret [PDF, 878 KB, 4 pàgines]
 • – Addenda al conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF, 760KB , 4 pàgines]
 • – Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF, 384 KB, 2 pàgines]

 

[2017]

 • – Conveni de col·laboració entre el consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions [PDF]
 • – Addenda al conveni de col.laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret [PDF]
 • – Addenda al conveni de col.laboració interadministrativa entre ambdues entitats per a la integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret del Consorci Localret (encàrrec 2017) [PDF]
 • – Acord de col.laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret en l’impuls plataforma Decidim [PDF]
 • – Convenis 2017 [ODS]

 

[2018]

 • – Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci Localret [PDF]
 • – Addenda al conveni de col.laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Localret [PDF]

 

[2019]

 • – Relació de convenis signats l’any 2019 pel Consorci Localret [PDF]
 • – Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Gironès i el Consorci Localret per a la integració de la Corporació com a membre de ple dret d’aquest Consorci [PDF]
 • – Conveni de Cooperació interadministrativa per la integració com a membre de Consorci Localret del Consell Comarcal de la Cerdanya [PDF]
 • – Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Montsià i el Consorci Localret per a la integració de la Corporació com a membre de ple dret d’aquest Consorci [PDF]
 • – Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Localret i l’Associació de Software Lliure Decidim per la gestió, promoció, desenvolupament i extensió de la plataforma Decidim [PDF]
 • – Pròrroga de l’acord de col·laboració administrativa entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret en l’impuls de la plataforma Decidim [PDF]
 • – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consorci Localret [PDF]
 • – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per establir un marc de relació per a la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del catàleg de serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona [PDF]
 • – Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per establir un marc de relació per a la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del catàleg de serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona [PDF]