5G for Smart Communities (CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM)

 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 29 Febrer, 2024

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • DG EAC

  • EACEA (Agència executiva)

 • COMPARTEIX

Destinataris

A organitzacions amb o sense ànim de lucre, privades o públiques, autoritats públiques (nacionals, regionals, locals), organitzacions internacionals, universitats i institucions educatives, organitzacions de mitjans, instituts de recerca i tecnologia, proveïdors tecnològics, amb experiència provada en alfabetització mediàtica i/o mitjans digitals, el seu ús, creació, difusió, avaluació d’impacte i/o altres tecnologies digitals de rellevància.

Objectius

L’objectiu és fomentar l’alfabetització mediàtica perquè els ciutadans puguin utilitzar els mitjans de comunicació i desenvolupar una comprensió crítica dels mateixos, així com a recolzar la posada en comú de coneixements i els intercanvis sobre polítiques i pràctiques d’alfabetització mediàtica.

Els següents tipus d’activitats són subvencionables en el marc de convocatòria de propostes:

– Creació i/o distribució de material multilingüe i/o multicultural, inclosos continguts interactius per millorar les capacitats digitals dels ciutadans i la seva comprensió del panorama dels mitjans de comunicació i la seva resistència davant la desinformació.

– Desenvolupament de materials per a ciutadans i formadors dirigits a tots o a qualsevol grup d’edat i de la societat.

– Desenvolupament de solucions innovadores d’alfabetització mediàtica adaptades al futur panorama dels mitjans de comunicació (el projecte pot incloure prototips, però no centrar-se exclusivament en el desenvolupament informàtic).

– Activitats de formació per a ciutadans i educadors, inclòs l’intercanvi de bones pràctiques més en allà de les fronteres lingüístiques, estatals i culturals.

– Organització d’actes públics i/o tallers per a sensibilitzar i compartir bones pràctiques.

– Activitats dirigides per la comunitat per adaptar-se i fer accessibles les eines i els materials mencionats.

Pressupost previst

L’import màxim de la subvenció oscil·la entre 300.000 i 5.000.000 d’euros per projecte.

Percentatge de cofinançament

El percentatge màxim de cofinançament és del 75% per a tots els projectes d’aquesta convocatòria i per a totes les categories de costos.

Període d’execució

La durada màxima dels projectes serà de 36 mesos.

Necessitat de socis

Les propostes hauran de ser presentades per un mínim de 2 sol·licitants que incloguin almenys:
– una entitat que desplegament i exploti xarxes mòbils (en endavant, “operador” o “ORM”)
– una autoritat pública o un proveïdor de SIG o SIEG.
Per a aquesta convocatòria de propostes, són elegibles com a operadors les entitats que presten serveis de connectivitat dedicats a clients, també denominats “xarxes privades”.
A més, les entitats que no tinguin per si mateixes dret a utilitzar l’espectre de freqüències hauran de justificar si, per exemple, utilitzaran espectre sense llicència o s’associaran amb una empresa que tingui dret a utilitzar l’espectre de freqüències necessari.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 29 Febrer, 2024

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • DG EAC

  • EACEA (Agència executiva)

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS