5G for Smart Communities (CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM)

 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 29 Febrer, 2024

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Destinataris

Entitats amb personalitat jurídica.

Objectius

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport al desplegament primerenc de sistemes basats en 5G que permetin casos d’ús per a determinats motors socioeconòmics. En el context d’aquesta convocatòria, els DSE als quals es dirigeix són les autoritats públiques que exerceixen poders públics i les entitats públiques o privades encarregades de l’explotació de serveis d’interès general o serveis d’interès econòmic general.

L’objectiu de la convocatòria és donar suport a les millors pràctiques 5G en diferents sectors que puguin servir de model per a la seva possible reproducció amb altres recursos, nacionals o de la UE, o en el marc d’altres programes. S’espera que aquests projectes demostrin indirectament les capacitats i avantatges potencials de les xarxes 5G i, per tant, estimulin un desplegament i una adopció més amplis i ràpids de la 5G en tota Europa.

Els projectes també contribuiran a establir les bases per al desenvolupament de “mercats líders” per a la 5G i els sistemes de núvol a vora, recolzant-se eventualment en tecnologies i normes desenvolupades en el marc d’altres programes de la UE, en particular el Programa Europa Digital i Horitzó Europa.

Es fomenten els projectes que utilitzin solucions tecnològiques obertes, desagregades i interoperables i que permetin l’aparició d’un ecosistema europeu de proveïdors de 5G.

Pressupost previst

En aquests moments es desconeix aquesta informació.

Període d’execució

En aquests moments es desconeix aquesta informació.

Necessitat de socis

Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de 2 organitzacions, una d’elles un operador de xarxes mòbils i l’altra una autoritat pública.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 29 Febrer, 2024

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS