Cloud, dades i intel·ligència artificial (DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04) – DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI

 • DATA

  1 Maig, 2023 - 26 Setembre, 2023

  00:00 - 17:00

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Destinataris
Entitats amb personalitat jurídica.

Objectius
La convocatòria te la finalitat de donar suport a projectes d’alt impacte amb els quals finançar infraestructures, eines d’intercanvi de dades, arquitectures i mecanismes de governança per a un intercanvi de dades pròsper, ecosistemes d’Intel·ligència Artificial i la pròxima generació de serveis en el núvol i de vora.

La convocatòria cobreix els temes següents encara que només un es troba més enfocat a entitats públiques (en negreta):

– DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-IPCEI-EXPLOIT — CLOUD IPCEI EXPLOITATION OFFICE 7

– DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-AEROSEC – Highly Secure Collaborative Platform for Aeronautics and Security Industry

– DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-ICU-DATA – Federated European Infrastructure for Intensive Care Units’ (ICU) data.

– DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME – Genome of Europe

– DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-COORDINATEF – Coordination of AI Sectorial Testing and Experimental Facilities

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI – Developing CitiVerse

L’objectiu d’aquesta temàtica és ajudar a definir el que significa el CitiVerse per a Europa a partir de la infraestructura de dades de les comunitats intel·ligents que es desenvolupa en el marc dels WP2021-22 i WP23-24. L’objectiu és reunir la indústria CitiVerse de la UE, incloses les PIME, en el desenvolupament de les diferents capes de mons VR/AR útils per a les autoritats locals i els ciutadans. El projecte o projectes derivats d’aquesta acció tindran en compte el potencial EDIC sobre el terreny.

L’acció podria basar-se en els bessons digitals locals existents ampliant les seves capacitats. Es crearà així un entorn immersiu i estable per als ciutadans i les empreses, un CitiVerse, que podrà utilitzar-se per a l’ordenació, la gestió o la navegació espacial virtual/real, al mateix temps que es millora la dimensió social, arquitectònica, ecològica i de patrimoni cultural dels espais vitals.

En concret, l’acció permet:

– Començar a desenvolupar el CitiVerse per als ciutadans amb la finalitat d’oferir-los serveis interoperables i sostenibles.

– Desenvolupar casos d’ús concrets de CitiVerse (i combinacions d’ells) en l’àmbit de la navegació en una comunitat, el descobriment dels seus actius.

– Animar als proveïdors de tecnologia de la UE a integrar diverses fonts de dades per a desenvolupar i entrenar la IA en un nou context específic de CitiVerse.

– Activar una xarxa de socis industrials de la UE, incloses les PIME, en els Estats membres per a proporcionar capacitat tecnològica per al CitiVerse.

– Identificar solucions de visualització d’edificis i models multidimensionals per a implementar els prototips de CitiVerse.

– Explotar la llarga tradició d’Europa en continguts culturals i mediàtics.

– Treballar en l’elaboració de recomanacions per a un marc jurídic de CitiVersoe sòlid, obert i interoperable, compatible amb els valors i lleis de la UE.

– Incloure la seguretat des del disseny i planificar com poden utilitzar-se les aplicacions i plataformes CitiVerse en contextos reals.

Pressupost previst

Entre 2.000.000 i 5.000.000 EUR per projecte, encara que també són possibles altres quantitats (fins a 15.000.000 EUR).

Període d’execució

La durada d’aquesta iniciativa serà de 30 mesos

Necessitat de socis

Els casos d’ús de CitiVerse han de desplegar-se durant almenys 12 mesos i incloure tant actors privats (per exemple, proveïdors de tecnologia, incloses les PIME) com a públics (per exemple, ciutats, autoritats públiques competents, regions) en almenys 3 països de la UE o associats.

El consorci ha d’incloure representants del sector públic de la UE a nivell local i de la indústria. També són benvinguts el món
acadèmic, la societat civil i els ciutadans (per exemple, a través de la Ciència Ciutadana)

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  1 Maig, 2023 - 26 Setembre, 2023

  00:00 - 17:00

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS