Cybersecurity and Trust (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03)

 • DATA

  30 Juny, 2023 - 6 Juliol, 2023

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva per a la Salut i la Digitalització (HaDEA)

  • Empresa Comuna EuroHPC

  • Centre de Competència Industrial, Tecnològica i de Recerca de la Ciberseguretat Europea i la Xarxa de Competència de Ciberseguretat

  • Direcció General de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies (DG CONNECT)

 • COMPARTEIX

Destinataris

Les parts interessades destinatàries són actors públics i privats, així com consorcis de l’un o l’altre tipus o que els combinin, que puguin donar suport a la detecció de ciberamenaces i l’intercanvi de CTI.

Objectius:

Les propostes hauran d’abordar almenys un dels següents objectius:

1. Reforçar la capacitat dels agents de la ciberseguretat en la Unió per a vigilar els ciberatacs i les amenaces i els riscos de la cadena de subministrament, reaccionar conjuntament enfront d’incidents de gran envergadura i millorar els coneixements, les competències i la formació pertinents. Aquest objectiu es perseguirà mitjançant l’aplicació del Pla, tenint en compte l’important paper de la xarxa d’Equips de Resposta a Incidents de Seguretat Informàtica (CSIRT) i de la Xarxa d’Organitzacions d’Enllaç en Cibercrisis (CyCLONe).

2. Crear, interconnectar i reforçar les xarxes de ciberseguretat a nivell europeu, nacional i regional, així com dins de les infraestructures crítiques i entre elles, inclosos, entre altres, els sectors coberts per la Directiva SRI3, amb la finalitat de compartir coneixements i informació sobre amenaces a la ciberseguretat entre les parts interessades dels Estats membres, supervisar millor les amenaces a la ciberseguretat i respondre conjuntament als ciberatacs.

La convocatòria cobreix els temes següents encara que només un es troba més enfocat a entitats públiques (en negreta):

– DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-CYBER-RESILIENCE – EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges

– DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-SOC – Creació de capacitats dels Centres d’Operacions de Seguretat (SOC)

– DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03-UPTAKE-CYBERSOLUTIONS – absorció de solucions de ciberseguretat innovadores

L’objectiu d’aquesta temàtica és: crear, secundar i/o reforçar, i interconnectar, capacitats de detecció d’amenaces cibernètiques, permetent que les capacitats reforçades controlin i detectin les amenaces cibernètiques, la creació de coneixement col·lectiu i l’intercanvi de millors pràctiques. A més, les dades i les capacitats relacionades amb la intel·ligència per a l’amenaça de la ciberseguretat es reuniran des de múltiples fonts (com CSIRTs i altres actors rellevants de la ciberseguretat) si escau.

L’ús de la IA d’última generació, les capacitats d’aprenentatge automàtic i les infraestructures comunes permetran compartir i correlacionar de forma més eficient i ràpida els senyals detectats, i crear intel·ligència d’amenaça d’alta qualitat per a les parts interessades rellevants, permetent així una consciència de situació més completa i una reacció més ràpida.

Destinataris

Les parts interessades són actors públics i privats, així com consorcis de qualsevol tipus o combinant-los, que poden donar suport a la detecció d’amenaces cibernètiques i compartir els CTI.

Grau de finançament:

Percentatge de finançament del 50%

Període d’execució

La durada d’aquesta iniciativa serà de 36 mesos

Subvenció

Entre 1 i 10 milions d’euros per projecte

Necessitat de socis

No hi ha especificacions de la necessitat de presentació amb socis, encara que si que es planteja la possibilitat.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  30 Juny, 2023 - 6 Juliol, 2023

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva per a la Salut i la Digitalització (HaDEA)

  • Empresa Comuna EuroHPC

  • Centre de Competència Industrial, Tecnològica i de Recerca de la Ciberseguretat Europea i la Xarxa de Competència de Ciberseguretat

  • Direcció General de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies (DG CONNECT)

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS