EUROPEAN URBAN INITIATIVE – 2a convocatòria

 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 31 Desembre, 2027

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Destinataris

Entitats locals

Objectius

Fomentar l’ús d’innovacions urbanes provades a tota la UE i oferir oportunitats a les ciutats, com a facilitadores de la innovació, perquè sumen el risc de convertir idees ambicioses i creatives en projectes pilot que es puguin provar en entorns urbans reals. Les convocatòries de propostes EUI-Innovative Actions (EUI-IA) es dediquen a temes alineats amb la Nova Carta de Leipzig i les prioritats de la Unió Europea, com ara la transició verda i digital, així com l’Agenda Urbana de la UE.

Pressupost previs

Projectes de 5 milions d’euros de cofinançament del FEDER.

La EUI segueix el principi de costos totals. Això significa que mentre el projecte rep cofinançament del FEDER fins al 80% dels costos subvencionables, cada Soci (MUA i AUA, Socis d’Execució i Socis de Transferència) necessita assegurar el 20% com a mínim de contribució pública o privada per a completar el seu pressupost, ja sigui dels seus propis recursos o d’altres fonts (però 16 no d’una altra font de finançament de la UE). La contribució dels Socis pot ser en efectiu i/o en espècie.

Període d’execució

La seva execució ha de tenir lloc en un termini màxim de 3,5 anys.

Necessitat de socis

Donada la complexitat i la naturalesa interconnectada dels reptes que cal afrontar, les autoritats urbanes no poden actuar soles a l’hora de dissenyar i aplicar solucions innovadores, sostenibles i eficaces. La identificació i participació de les parts interessades ha de ser un procés continu al llarg de tot el cicle de vida del projecte per a garantir que les solucions desenvolupades siguin inclusives i abordin aquests problemes de la manera més eficaç. Dins de la *EUI-*IA, s’espera que l’Autoritat Urbana Principal participi directament en l’experimentació i exerceixi un paper estratègic de lideratge en el desenvolupament del projecte establint i presidint una sòlida Associació de Projecte per a fer-ho viable des del punt de vista tècnic, científic i financer.

L’Associació del Projecte inclou:

Socis d’Execució – institucions i organitzacions clau capaces de contribuir a l’execució del projecte, que exerceixen un paper actiu en l’execució i finançament de les activitats del projecte aportant una contribució financera al mateix (la part del pressupost assegurada per un Soci del Projecte, és a dir, la taxa de cofinançament);

Socis de Transferència – ciutats interessades a aprendre de l’experimentació i replicar la solució innovadora, seguint la implementació del projecte i proporcionant al MUA una perspectiva externa relacionada amb la transferibilitat i replicabilitat de la solució innovadora experimentada;

Tots els Socis del Projecte que es beneficiïn de l’assignació del FEDER han d’assegurar la seva pròpia contribució Tots els Socis han d’estar situats a la Unió Europea (és possible involucrar a Socis de Lliurament de diferents països, sempre que estiguin situats en Estats membres de la UE i que existeixi una clara justificació en termes de valor afegit per al projecte)

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  1 Octubre, 2023 - 31 Desembre, 2027

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS