Implementació de plans d’acció cofinançats per a les Valls Regionals d’Innovació connectades

 • DATA

  17 Maig, 2023 - 17 Octubre, 2023

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva Europea de Recerca (EREA)

  • Agència Executiva del Consell Europeu de Recerca (ERCEA)

  • Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les Pimes (EISMEA)

  • Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA)

 • COMPARTEIX

Destinataris

Podrà participar qualsevol entitat jurídica, amb independència del seu lloc d’establiment sempre que es compleixin les condicions establertes en el Reglament Horitzó Europa, juntament amb qualssevol altres condicions establertes en el tema específic de la convocatòria.

Per “entitat jurídica” s’entendrà qualsevol persona física o jurídica creada i reconeguda com a tal en virtut del Dret nacional, del Dret de la UE o del Dret internacional, dotada de personalitat jurídica i que, actuant en nom propi, pugui exercir drets i estar subjecta a obligacions, o una entitat sense personalitat jurídica.

La participació dels ens municipals és, previsiblement, com associat en un consorci.

Objectius

Regional Innovation Valleys (RIV) és una nova iniciativa insígnia llançada per la Comissió Europea, juntament amb els Comitè Europeu de les Regions (CoR) amb cofinançament Horizon Europe i FEFER. Amb aquesta acció es pretén connectar les valls regionals d’innovació a tota la Unió Europea (UE), que tenen un rendiment d’innovació més baix, basant-se en àrees estratègiques i d’especialització regional (definides a les seves estratègies d’especialització intel·ligent), i en suport de les prioritats clau de la UE. Les regions sol·licitants que tinguin èxit seran reconegudes com a “valls regionals d’innovació”.

L’objectiu d’aquest tema és fomentar la creació d’ecosistemes europeus d’innovació eficients, oberts, inclusius i interconnectats d’acord amb la Nova Agenda Europea d’Innovació, especialment en àrees temàtiques/tecnològiques (inclosa la tecnologia profunda) que seran fonamentals per a les cadenes de valor de la UE.

També contribuirà a les transicions verda i digital i a una societat resilient, i a l’objectiu de zero net emissions, especialment en les àrees de:

– Reducció de la dependència dels combustibles fòssils,

– Augment de la seguretat alimentària mundial,

– Domini de la transformació digital (incloent-hi ciberseguretat)

– Millora de l’assistència sanitària

– Assoliment de la circularitat.

Pressupost previst

60 milions d’euros per un total d’uns 16 projectes d’entre 8.000.000 i 12.000.000.

Període d’execució

La seva execució ha de tenir lloc en un termini màxim de 3,5 anys.

Necessitat de socis

Donada la complexitat d’aquests projectes és necessari establir socis per a poder dur-se a terme.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  17 Maig, 2023 - 17 Octubre, 2023

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva Europea de Recerca (EREA)

  • Agència Executiva del Consell Europeu de Recerca (ERCEA)

  • Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les Pimes (EISMEA)

  • Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA)

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS