Interreg NEXT ‘Conca Mediterrània’

 • DATA

  1 Gener, 2021 - 31 Desembre, 2027

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Destinataris

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria de projectes poden ser:

-Organismes públics

-Organismes de dret públic

-Entitats privades sense ànim de lucre

-Entitats privades amb ànim de lucre i/o empreses

Objectius

El Programa pretén contribuir a un desenvolupament intel·ligent, sostenible i just per a tots en tota la conca mediterrània mitjançant el suport a una cooperació i una governança multinivell equilibrades, duradores i de gran abast. La missió del programa és finançar projectes de cooperació que abordin reptes socioeconòmics, mediambientals i de governança conjunts a escala mediterrània, com l’adopció de tecnologies avançades, la competitivitat de les pimes i la creació d’ocupació, l’eficiència energètica, la gestió sostenible de l’aigua, l’adaptació al canvi climàtic, la transició a una economia circular i eficient en l’ús dels recurs, l’educació i la formació, l’atenció sanitària, etc.

1) Una Mediterrània més competitiva i intel·ligent;

2) Una Mediterrània més verda, baixa en carboni i resilient;

3) Una Mediterrània més social i inclusiva, i un objectiu específic Interreg “Una millor governança de la cooperació per a la Mediterrània”.

Àrees geogràfiques d’actuació

La zona de cooperació, en la qual viuen més de 200 milions d’habitants, abasta 15 països: 13 d’ells que ja van participar en les edicions anteriors del programa – Xipre, Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Jordània, Malta, Palestina, Portugal i Tunísia – i dos nous membres, Algèria i Türkiye (Turquia).

Dins d’Espanya, les regions que poden optar a presentar projectes en aquest fons són: Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Andalusia, Illes Balears, Ceuta i Melilla. En concret, l’acció Grau de finançament: la contribució màxima de la UE per projecte serà del 89% dels seus costos subvencionables totals, mentre que almenys l’11% haurà de ser garantit pel partenariat del projecte en concepte de cofinançament.

Necessitat de socis

No s’especifica que sigui necessari

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  1 Gener, 2021 - 31 Desembre, 2027

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS