Planificació urbanística resilient i segura i noves eines per a les entitats territorials de la UE

 • DATA

  27 Juny, 2024 - 20 Novembre, 2024

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva Europea de Recerca (EREA)

  • Agència Executiva del Consell Europeu de Recerca (ERCEA)

  • Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les Pimes (EISMEA)

  • Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA)

 • COMPARTEIX

Destinataris

Podrà participar qualsevol entitat jurídica, independentment del seu lloc d’establiment, incloses les entitats jurídiques de tercers països no associats o d’organitzacions internacionals

Objectius

Creació d’eines de planificació urbana dissenyades d’una manera senzilla pel desenvolupament d’enfocaments holístics que connectin en xarxa els diferents nivells organitzatius, els nivells de sensors i comunicació i les sales de dades. Aquestes eines haurien d’avaluar la resiliència dels territoris urbans i periurbans, identificar les debilitats i recomanar canvis en els processos organitzatius, els sensors i les infraestructures de comunicació.

En el marc d’aquesta convocatòria, són benvingudes les propostes que abordin reptes nous, imminents o imprevistos i/o solucions creatives o disruptives per a augmentar la resiliència de les infraestructures crítiques, que no estiguin coberts pels altres temes de les convocatòries d’Horitzó Europa Infraestructures resilients 2021-2022, Infraestructures resilients 2023 i Infraestructures resilients 2024.

Pressupost previst

6.000.000 €. Es preveuen en aprovar un projecte.

Període d’execució

En aquests moments es desconeix aquesta informació.

Necessitat de socis

Tenint en quanta la complexitat d’aquesta mena de projectes és necessari la composició de socis. Cal que participin com a beneficiaris (co-sol·licitants) almenys 2 autoritats governamentals locals o regionals d’almenys 2 estats membres de la UE o països associats.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  27 Juny, 2024 - 20 Novembre, 2024

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva Europea de Recerca (EREA)

  • Agència Executiva del Consell Europeu de Recerca (ERCEA)

  • Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les Pimes (EISMEA)

  • Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA)

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS