Solucions digitals per fomentar el disseny, la planificació i la gestió participativa d’edificis, barris i districtes urbans

 • DATA

  17 Setembre, 2024 - 21 Gener, 2025

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva Europea de Recerca (EREA)

  • Europeu de Recerca (ERCEA)

  • Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les Pimes (EISMEA)

  • Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA)

 • COMPARTEIX

Destinataris

Podrà participar qualsevol entitat jurídica, independentment del seu lloc d’establiment, incloses les entitats jurídiques de tercers països no associats o d’organitzacions internacionals

Objectius

Desenvolupament de solucions digitals per a una participació més forta dels usuaris finals, ciutadans i altres agents rellevants en el disseny, planificació i gestió de la renovació d’edificis, barris i/o districtes existents.

S’espera que les propostes abordin almenys un de les dues solucions següents:

– Solucions digitals que faciliten el disseny i la planificació participatius mitjançant la visualització, l’anàlisi i el compromís amb dades que són directament rellevants per als usuaris de l’edifici i els ciutadans de l’àrea urbana circumdant (incloent, per exemple, tecnologies immersives i interactives, realitat virtual/realitat augmentada, simulacions i modelització d’escenaris).

– Solucions digitals que permeten analitzar i modelar diferents escenaris d’edificis, barris i/o barris per reformar en termes d’ús i generació d’energia; salut i benestar dels usuaris; impacte a la xarxa energètica; disposicions per a la mobilitat activa i elèctrica i solucions de lliurament sostenible; impactes ambientals i microclimàtics del cicle de vida, i impactes socioeconòmics per als ciutadans, usuaris, propietaris i ocupants de l’edifici.

Serà necessari demostrar el prototip en almenys tres projectes de desenvolupament urbà de la vida real per aplicar, avaluar i perfeccionar la solució digital i informar la seva estratègia de llançament al mercat i/o comercialització. Pressupost previst: 10.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 5 milions d’euros per projecte. 2 projectes aprox).

Període d’execució

En aquests moments es desconeix aquesta informació

Necessitat de socis

Tenint en quanta la complexitat d’aquesta mena de projectes és necessari la composició de socis.

Consorcis d’un mínim de 3 entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  17 Setembre, 2024 - 21 Gener, 2025

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COL· LABORA

  • Agència Executiva Europea de Recerca (EREA)

  • Europeu de Recerca (ERCEA)

  • Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les Pimes (EISMEA)

  • Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA)

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS