Suport a la xarxa de punts nacionals de contacte (PNC)- DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04-NETWORK-NCPs

 • DATA

  11 Maig, 2023 - 22 Novembre, 2023

  -

 • LLOC

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Destinataris

Entitats amb personalitat jurídiques (organismes públics o privats)

Objectius:

Aquesta iniciativa recolzarà la col·laboració entre els diversos Punts Nacionals de Contacte (PNC) per al Programa Europa Digital, amb el propòsit de planificar i executar accions que ampliïn la consciència i l’impacte del programa, a més de promoure la difusió i l’aprofitament sostenible dels resultats.

El projecte triat brindarà suport integral a tots els objectius específics del Programa Europa Digital.

Les propostes contribuiran a l’establiment d’una xarxa específica de Punts Nacionals de Contacte per al Programa Europa Digital.

Les propostes tenen com a objectiu facilitar la cooperació transfronterera entre els PNC, fomentant activitats que transcendeixin les fronteres, compartint bones pràctiques i elevant el nivell general d’assistència als sol·licitants del programa. A més, busquen facilitar la inclusió de nous participants en el programa.

Les propostes seleccionades proporcionaran un suport adaptat a les activitats relacionades amb la comunicació (que inclou sessions informatives), difusió i explotació del Programa Europa Digital. Això podria abastar la preparació de materials i l’organització d’esdeveniments, entre altres tasques.

Es prestarà una atenció especial a la millora de la capacitat dels PNC, la qual cosa inclou brindar suport a aquells PNC que tenen menys experiència perquè puguin adquirir ràpidament coneixements tècnics basats en experiències d’altres països. En situacions apropiades, es buscaran col·laboracions amb xarxes existents per a organitzar activitats de connexió entre potencials col·laboradors.

DIGITAL-2023-PROGRAM-*SUPPORT-04-*DISSEM-*EXPLOIT – Suport a la Difusió i Explotació (D&E)

Objectiu: Maximitzar l’impacte del Programa Europa Digital i l’assimilació dels seus resultats a través d’un marc conceptual i operatiu de Difusió i Explotació (D&E), que inclogui la realització d’una sèrie d’accions pràctiques.

DIGITAL-2023-PROGRAM-*SUPPORT-04-*NETWORK-*NCPs – Suport a la Xarxa de Punts Nacionals de Contacte (PNC)

Objectiu: Aquesta acció donarà suport a la coordinació entre els diferents Punts Nacionals de Contacte (PNC) per al Programa Europa Digital, la preparació i execució d’accions que maximitzin la conscienciació i l’impacte del programa i la difusió i explotació a llarg termini dels resultats.

Grau de finançament: Accions de coordinació i secundo – percentatge de finançament del 100%

Període d’execució: la durada d’aquesta iniciativa serà de 36 mesos

Subvenció: el pressupost disponible estimat de la convocatòria és de 2 300 000 EUR.

DIGITAL-2023-PROGRAM-*SUPPORT-04-*DISSEM-*EXPLOIT – Suport a la difusió i explotació (D&E): 300 000 EUR

DIGITAL-2023-PROGRAM-*SUPPORT-04-*NETWORK-*NCPs – Suport a la Xarxa de Punts Nacionals de Contacte (PNC) :2 000 000 EUR

Necessitat de socis: no hi ha especificacions de la necessitat de presentació amb socis, encara que si que es planteja la possibilitat.

ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA
 • DATA

  11 Maig, 2023 - 22 Novembre, 2023

  -

 • ORGANITZA

  Comissió Europea

 • COMPARTEIX

Altres activitats

VEURE MÉS