Pla de gestió de ciberincidents

Aquest document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i diàleg, al voltant de la resposta davant d’escenaris de cibercrisi. El grup de treball que ha treballat aquesta iniciativa està vinculat a l’Eix 2: Infraestructures Digitals i Ciberseguretat de l’Agenda Digital dels Municipis de Catalunya, iniciativa que s’emmarca en l’estratègia del municipi digital i que el Consorci Localret du a terme amb la finalitat d’acompanyar els ajuntaments en la seva transformació digital. 

Data d’elaboració: Octubre de 2023

 

Protocol breu davant un incident de ciberseguretat

Aquest document és fruit d’un procés col·laboratiu d’anàlisi, reflexió i diàleg, al voltant de la resposta davant d’escenaris de cibercrisi. El grup de treball que ha treballat aquesta iniciativa està vinculat a l’Eix 2: Infraestructures Digitals i Ciberseguretat de l’Agenda Digital dels Municipis de Catalunya, iniciativa que s’emmarca en l’estratègia del municipi digital i que el Consorci Localret du a terme amb la finalitat d’acompanyar els ajuntaments en la seva transformació digital. 

Data d’elaboració: Octubre de 2023