Introdució

Administració electrònica el maig de 2021: aprovació del Reial Decret 203/2021

Administració electrònica el maig de 2021: aprovació del Reial Decret 203/2021

Map Unavailable

Data/Hora
12/05/2021
10:00 - 13:00


Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics vol desenvolupar i concretar les previsions legals per tal de, entre altres aspectes, facilitar a les administracions la implantació efectiva de l’Administració electrònica, aclarint i precisant, al mateix temps, aquelles matèries regulades les lleis Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. Aquestes consagren el dret de les persones a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques, simplificant l’accés a aquests, i reforcen l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en les administracions públiques, tant per millorar l’eficiència de la seva gestió com per potenciar i afavorir les relacions de col·laboració i cooperació entre elles.

En el procés d’Administració electrònica, l’actual context de pandèmia Covid-19, la data d’entrada en vigor definitiva de la llei 39/2015 a les administracions així com les novetats principals del nou Reial Decret hi tenen un impacte els quals posarem a consideració des d’una vesant pràctica.

Formació FMC