Adjudicat l’Acord Marc de llicències Microsoft i VMware

02/11/2020

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, i després de molts mesos de feina, el passat octubre de 2020 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware.

Els destinataris d’aquest acord marc són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

Més informació,

Acord Marc Microsoft i Vmware – Consorci Localret