Es posa en marxa l’Oficina d’Innovació de Localret

24/03/2023

Un nou servei que pretén aportar valor públic als ajuntaments facilitant-los coneixement, i introduint la innovació com un factor clau per a la transformació dels nostres pobles i ciutats.

Des de l’inici del mandat, en l’àmbit de la transformació digital, hem anat implementant l’estratègia del municipi digital, assolint com a darrera fita l’aprovació de l’Agenda digital dels municipis de Catalunya el passat mes novembre per part de l’Assemblea General, i a la que en aquests moments ja s’han adherit més de 160 ajuntaments.

En el desenvolupament d’aquesta estratègia, el passat mes de febrer es va posar en servei la nova Oficina d’Innovació de Localret. Un instrument del que s’ha dotat el Consorci per tal d’impulsar la innovació digital en l’àmbit de les administracions locals.

Els objectius inicials que persegueix l’Oficina d’Innovació són:

– L’elaboració d’un informe quadrimestral, per fer arribar als ajuntaments, de les tendències en l’àmbit de la innovació tecnològica i de les solucions digitals i la seva aplicació, o possible aplicació, en l’àmbit municipal.

– La realització d’una conferència anual oberta als responsables polítics, tècnics i directius municipals on se sintetitzin les idees força a tall d’experiències, tendències i tecnologies aplicades a les polítiques públiques i la gestió municipal a nivell global.

– Mantenir i evolucionar el metamodel de municipi digital elaborat pel Consorci Localret que es va començar a desenvolupar l’any 2021. El metamodel és l’eina que recull i organitza el conjunt d’elements que donen resposta, mitjançat solucions digitals, als reptes i necessitats de qualsevol municipi.

– I per últim, impulsar un procés d’innovació a l’any, aplicant les metodologies existents, per tal de donar resposta de manera sistematitzada a reptes compartits dels ajuntaments.

Per poder desenvolupar totes aquestes funcions, havíem de trobar un especialista que pogués aportar aquest valor a Localret i als ajuntaments. L’adjudicatària del servei va ser la Fundació Eurecat, que és un dels ens de referència a Catalunya en l’àmbit de la innovació, la recerca i l’emprenedoria.

Un nou servei que pretén aportar valor públic als ajuntaments del nostre país facilitant-los coneixement, i introduint la innovació com un factor clau per a la transformació dels nostres pobles i ciutats.

Per tal d’aconseguir uns informes de tendència que puguin aportar més valor als ajuntaments, hem posat a disposició dels consistoris un qüestionari amb la finalitat que puguin traslladar-nos les problemàtiques i necessitats en els diferents àmbits recollits en el metamodel de municipi digital.