Localretmeet servei de videoconferència per als ens locals 

05/05/2020

La situació actual d’estat d’alarma i les mesures de confinament ocasionades pel COVID-19 han afectat també el funcionament ordinari dels ens locals, impossibilitant la celebració de les reunions dels seus òrgans de govern de manera presencial.

Per tal de donar resposta a aquesta nova necessitat i facilitar una solució als ens locals, el consorci Localret ha posat en servei una plataforma per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància mitjançant videoconferència per part de les administracions locals de manera segura i donant compliment al Decret llei 7/2020, de 17 de març i al Reial Decret llei, de data 31 de març.

LOCALRETMEET proporciona un servei de videoconferència basat en el programari de codi obert Jitsi Meet instal·lat en servidors d’ús exclusiu de Localret. El servei permet la retransmissió dels plens en directe utilitzant la plataforma YouTube.

Per poder fer ús de la plataforma us podeu posar en contacte amb nosaltres a meet@localret.cat