Migració del servei LocalretMeet

16/02/2021

El passat mes de març, el Consorci Localret va posar en funcionament el servei “LocalretMeet”, una plataforma per a la celebració de reunions a distància, mitjançant videoconferència, dels òrgans col·legiats de les administracions locals, de manera segura i donant compliment al que preveuen el Decret llei 7/2020, de 17 de març i el Reial decret llei 11/2020, de data 31 de març.

El present escrit es per informar-vos del canvi que es produeix en el servei LocalretMeet. Vista la continuïtat de la situació de crisi sanitària, i amb la voluntat de seguir acompanyant-vos en aquests moments, des del Consorci Localret s’ha licitat la continuïtat del servei i la nova empresa adjudicatària l’oferirà a través de la plataforma Zoom utilitzant servidors ubicats a la UE. Addicionalment seran els encarregats d’oferir el servei de suport tècnic que fins ara s’estava oferint directament per part dels tècnics del Consorci Localret.

Aquest canvi serà efectiu per a totes les reunions que se celebrin a partir del proper 21 de febrer.

Podeu trobar la guia per gestionar les reunions, i altres informacions d’interès al web del Localretmeet.