Sessió telemàtica de presentació de la nova versió de l’ ”Ordenança tipus de transparència i administració digital”

09/06/2021

L’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i, especialment, del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, ha suposat una sèrie de novetats que han fet necessari procedir a la revisió de l’ordenança tipus de transparència i administració electrònica, elaborada per Localret l’any 2016.

En aquesta sessió, en la que intervindrà el Sr. Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, s’analitzaran aquestes novetats normatives i les modificacions introduïdes en el text de l’ordenança.

Durant els propers dies, podreu consultar el text de l’ordenança en el següent enllaç. Així mateix, podeu fer arribar els vostres dubtes o comentaris a consorci@localret.cat, tot indicant en el assumpte “Sessió revisió ORAE”, per tal de ser tractades al llarg de la sessió.

La sessió serà retransmesa via Localret meet – Zoom (l’enllaç es farà arribar a totes les persones inscrites).

 

Programa

10:00 Benvinguda i presentació de la sessió

Andreu Francisco, Director General del Consorci Localret

10:05 Introducció. L’evolució de l’ordenança tipus de transparència i administració electrònica

Olga Díaz, Cap de l’Àrea jurídica del Consorci Localret

10:15 Les novetats normatives introduïdes pel Decret 8/2021 i pel RD 203/2021 i la seva incidència en l’ordenança tipus. Principals aspectes de la revisió de l’ordenança

Agustí Cerrillo. Catedràtic de Dret administratiu de la UOC

11:00 Aspectes pràctics sobre la implementació de l’ordenança tipus. Torn de preguntes

Mª Carme Noguer, Coordinadora de Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert. Ajuntament de Manlleu.

Mª Ascensión Moro, Cap del Departament de Govern Obert. Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

 

Jornada: ”Ordenança tipus de transparència i administració digital”