Sessió telemàtica de presentació de la nova versió de la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals

16/06/2021

El passat 27 de febrer de 2020 vam presentar la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals: Guia_contractacio.pdf (localret.cat).

Ara hem revisat la Guia, i l’hem actualitzat, considerant la seva aplicació pràctica al llarg d’aquest any. En aquesta sessió us presentarem les novetats introduïdes, i resoldrem, amb exemples pràctics, les principals problemàtiques associades a la contractació electrònica; així com també presentarem les principals novetats en relació a la PSCP i, en concret, a l’eina de Sobre Digital.

Podeu consultar la versió actualitzada de la Guia en el següent enllaç, i fer arribar els vostres dubtes o comentaris a consorci@localret.cat, indicant en l’assumpte “Sessió Guia per a la contractació electrònica dels ens locals”, per ser tractades al llarg de la sessió.

 

Programa

10:00 h. Benvinguda i presentació de la jornada
Andreu Francisco, director general del Consorci Localret
10.05 h. Qüestions pràctiques i novetats en relació amb l’ús de les eines de licitació electrònica
Gemma Enfedaque, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
10.55 h. Indicadors d’ús de les eines de licitació electrònica al món local
Vicky Millán, cap dels serveis d’e-Contractació al Consorci AOC.
11.05 h. Les novetats introduïdes a la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals. Exemples pràctics de solució de problemàtiques. Torn de preguntes
Joan Bosch, cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret.
11.30 h. Cloenda

 

Dilluns 28 de juny de 2021, de 10.00 h. a 11.30 h
Localret meet – Zoom