El Consell d’Administració

El Consell d’Administració del Consorci està integrat per:
– El president del Consorci
– Els vicepresidents del Consorci
– Els següents representants:

Demarcació Nord-est:

 • Tram 1 Marc Almendro i Campillo, alcalde d’Alella.
 • Tram 2 Alex Garrido i Serra, alcalde de Manlleu.
 • Tram 3 Carlos Cordón Núñez, alcalde de Cerdanyola.
 • Tram 4 Juan Carlos Jerez Antequera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró.

 

Demarcació Oest:

 • Tram 1 Jordi Bartolomé, alcalde de Santa Coloma de Cervelló.
 • Tram 2 Anton Amat Ibáñez, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Tram 3 Rafael Duarte Molina, tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Tram 4 Jordi Fortuny i Guinart, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Demarcació Barcelona-Besòs:

 • Marc Serra, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Jordi Coronas i Martorell, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
 • María Luz Guilarte Sánchez, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Óscar Ramírez Lara, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Demarcació no territorial:

 • Pere Granados Carrillo, diputat de la Diputació de Tarragona.
 • Jordi Xargay Congost, diputat de la Diputació de Girona.
 • Joaquim Roca Ventura, president del Consell comarcal del Gironès.
 • José Ignacio Aparicio Ciria, Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Josep Arimany Manso, Diputació de Barcelona.
 • Francesc Sabanés i Serra, diputat de la Diputació de Lleida (haurà de ser designat per l’Assemblea General del Consorci).
 • Gemma Carím, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el director general del Consorci, un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

També hi assisteixen:
Jordi Cases Pallarès, secretari del Consorci.
Antonio Muñoz Juncosa, interventor del Consorci.

El Consell d’Administració

El Consell d’Administració del Consorci està integrat per:
– El president del Consorci
– Els vicepresidents del Consorci
– Els següents representants:

Demarcació Nord-est:

 • Tram 1 Marc Almendro i Campillo, alcalde d’Alella.
 • Tram 2 Alex Garrido i Serra, alcalde de Manlleu.
 • Tram 3 Carlos Cordón Núñez, alcalde de Cerdanyola.
 • Tram 4 Juan Carlos Jerez Antequera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró.

 

Demarcació Oest:

 • Tram 1 Jordi Bartolomé, alcalde de Santa Coloma de Cervelló.
 • Tram 2 Anton Amat Ibáñez, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Tram 3 Rafael Duarte Molina, tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Tram 4 Jordi Fortuny i Guinart, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Demarcació Barcelona-Besòs:

 • Marc Serra, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Jordi Coronas i Martorell, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
 • María Luz Guilarte Sánchez, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Óscar Ramírez Lara, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Demarcació no territorial:

 • Pere Granados Carrillo, diputat de la Diputació de Tarragona.
 • Jordi Xargay Congost, diputat de la Diputació de Girona.
 • Joaquim Roca Ventura, president del Consell comarcal del Gironès.
 • José Ignacio Aparicio Ciria, Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Josep Arimany Manso, Diputació de Barcelona.
 • Francesc Sabanés i Serra, diputat de la Diputació de Lleida (haurà de ser designat per l’Assemblea General del Consorci).
 • Gemma Carím, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el director general del Consorci, un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

També hi assisteixen:
Jordi Cases Pallarès, secretari del Consorci.
Antonio Muñoz Juncosa, interventor del Consorci.

El Consell d’Administració

El Consell d’Administració del Consorci està integrat per:
– El president del Consorci
– Els vicepresidents del Consorci
– Els següents representants:

Demarcació Nord-est:

 • Tram 1 Marc Almendro i Campillo, alcalde d’Alella.
 • Tram 2 Alex Garrido i Serra, alcalde de Manlleu.
 • Tram 3 Carlos Cordón Núñez, alcalde de Cerdanyola.
 • Tram 4 Juan Carlos Jerez Antequera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró.

 

Demarcació Oest:

 • Tram 1 Jordi Bartolomé, alcalde de Santa Coloma de Cervelló.
 • Tram 2 Anton Amat Ibáñez, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Tram 3 Rafael Duarte Molina, tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Tram 4 Jordi Fortuny i Guinart, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Demarcació Barcelona-Besòs:

 • Marc Serra, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Jordi Coronas i Martorell, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
 • María Luz Guilarte Sánchez, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Óscar Ramírez Lara, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Demarcació no territorial:

 • Pere Granados Carrillo, diputat de la Diputació de Tarragona.
 • Jordi Xargay Congost, diputat de la Diputació de Girona.
 • Joaquim Roca Ventura, president del Consell comarcal del Gironès.
 • José Ignacio Aparicio Ciria, Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Josep Arimany Manso, Diputació de Barcelona.
 • Francesc Sabanés i Serra, diputat de la Diputació de Lleida (haurà de ser designat per l’Assemblea General del Consorci).
 • Gemma Carím, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el director general del Consorci, un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

També hi assisteixen:
Jordi Cases Pallarès, secretari del Consorci.
Antonio Muñoz Juncosa, interventor del Consorci.

El Consell d’Administració

El Consell d’Administració del Consorci està integrat per:
– El president del Consorci
– Els vicepresidents del Consorci
– Els següents representants:

Demarcació Nord-est:

 • Tram 1 Marc Almendro i Campillo, alcalde d’Alella.
 • Tram 2 Alex Garrido i Serra, alcalde de Manlleu.
 • Tram 3 Carlos Cordón Núñez, alcalde de Cerdanyola.
 • Tram 4 Juan Carlos Jerez Antequera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró.

 

Demarcació Oest:

 • Tram 1 Jordi Bartolomé, alcalde de Santa Coloma de Cervelló.
 • Tram 2 Anton Amat Ibáñez, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Tram 3 Rafael Duarte Molina, tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Tram 4 Jordi Fortuny i Guinart, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Demarcació Barcelona-Besòs:

 • Marc Serra, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Jordi Coronas i Martorell, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
 • María Luz Guilarte Sánchez, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Óscar Ramírez Lara, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Demarcació no territorial:

 • Pere Granados Carrillo, diputat de la Diputació de Tarragona.
 • Jordi Xargay Congost, diputat de la Diputació de Girona.
 • Joaquim Roca Ventura, president del Consell comarcal del Gironès.
 • José Ignacio Aparicio Ciria, Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Josep Arimany Manso, Diputació de Barcelona.
 • Francesc Sabanés i Serra, diputat de la Diputació de Lleida (haurà de ser designat per l’Assemblea General del Consorci).
 • Gemma Carím, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el director general del Consorci, un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

També hi assisteixen:
Jordi Cases Pallarès, secretari del Consorci.
Antonio Muñoz Juncosa, interventor del Consorci.

El Consell d’Administració

El Consell d’Administració del Consorci està integrat per:
– El president del Consorci
– Els vicepresidents del Consorci
– Els següents representants:

Demarcació Nord-est:

 • Tram 1 Marc Almendro i Campillo, alcalde d’Alella.
 • Tram 2 Alex Garrido i Serra, alcalde de Manlleu.
 • Tram 3 Carlos Cordón Núñez, alcalde de Cerdanyola.
 • Tram 4 Juan Carlos Jerez Antequera, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mataró.

 

Demarcació Oest:

 • Tram 1 Jordi Bartolomé, alcalde de Santa Coloma de Cervelló.
 • Tram 2 Anton Amat Ibáñez, alcalde de Sant Sadurní d’Anoia.
 • Tram 3 Rafael Duarte Molina, tinent d’alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Tram 4 Jordi Fortuny i Guinart, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Demarcació Barcelona-Besòs:

 • Marc Serra, tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Jordi Coronas i Martorell, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.
 • María Luz Guilarte Sánchez, regidora de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Óscar Ramírez Lara, regidor de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Demarcació no territorial:

 • Pere Granados Carrillo, diputat de la Diputació de Tarragona.
 • Jordi Xargay Congost, diputat de la Diputació de Girona.
 • Joaquim Roca Ventura, president del Consell comarcal del Gironès.
 • José Ignacio Aparicio Ciria, Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Josep Arimany Manso, Diputació de Barcelona.
 • Francesc Sabanés i Serra, diputat de la Diputació de Lleida (haurà de ser designat per l’Assemblea General del Consorci).
 • Gemma Carím, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

De conformitat amb els Estatuts del Consorci, tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però sense vot, el director general del Consorci, un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

També hi assisteixen:
Jordi Cases Pallarès, secretari del Consorci.
Antonio Muñoz Juncosa, interventor del Consorci.