L’Assemblea General

L’Assemblea General assumeix la més alta representació del Consorci i, en règim de plenari, està integrada per un representant de cada un dels ens locals que forma part del Consorci.

Comissió executiva:

President:
Jaume Oliveras i Maristany, alcalde d’El Masnou.

Vicepresidents:
Demarcació Nord-est: Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles.
Demarcació Oest: Carles Luz, alcalde de Gandesa.
Demarcació Barcelona-Besòs: Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Demarcació no territorial: Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a la presidència de la Diputació de Barcelona

L’Assemblea General

L’Assemblea General assumeix la més alta representació del Consorci i, en règim de plenari, està integrada per un representant de cada un dels ens locals que forma part del Consorci.

Comissió executiva:

President:
Jaume Oliveras i Maristany, alcalde d’El Masnou.

Vicepresidents:
Demarcació Nord-est: Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles.
Demarcació Oest: Carles Luz, alcalde de Gandesa.
Demarcació Barcelona-Besòs: Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Demarcació no territorial: Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a la presidència de la Diputació de Barcelona

L’Assemblea General

L’Assemblea General assumeix la més alta representació del Consorci i, en règim de plenari, està integrada per un representant de cada un dels ens locals que forma part del Consorci.

Comissió executiva:

President:
Jaume Oliveras i Maristany, alcalde d’El Masnou.

Vicepresidents:
Demarcació Nord-est: Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles.
Demarcació Oest: Carles Luz, alcalde de Gandesa.
Demarcació Barcelona-Besòs: Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Demarcació no territorial: Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a la presidència de la Diputació de Barcelona

L’Assemblea General

L’Assemblea General assumeix la més alta representació del Consorci i, en règim de plenari, està integrada per un representant de cada un dels ens locals que forma part del Consorci.

Comissió executiva:

President:
Jaume Oliveras i Maristany, alcalde d’El Masnou.

Vicepresidents:
Demarcació Nord-est: Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles.
Demarcació Oest: Carles Luz, alcalde de Gandesa.
Demarcació Barcelona-Besòs: Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Demarcació no territorial: Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a la presidència de la Diputació de Barcelona

L’Assemblea General

L’Assemblea General assumeix la més alta representació del Consorci i, en règim de plenari, està integrada per un representant de cada un dels ens locals que forma part del Consorci.

Comissió executiva:

President:
Jaume Oliveras i Maristany, alcalde d’El Masnou.

Vicepresidents:
Demarcació Nord-est: Josep Paré Aregall, alcalde de Centelles.
Demarcació Oest: Carles Luz, alcalde de Gandesa.
Demarcació Barcelona-Besòs: Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.
Demarcació no territorial: Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a la presidència de la Diputació de Barcelona