EACOM, ENGINYERS I ARQUITECTES, CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES SA

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

Informació

  • Nom o raó social: EACOM, ENGINYERS I ARQUITECTES, CONSULTORS D’OBRES I MUNTATGES SA
  • Contacte comercial:
  • Correu electrónic comercial: comercial@eacomsa.com
  • Telèfon:

Contacte Localret