Contractació

El Consorci Localret realitza contractacions centralitzades en l’àmbit dels serveis de telecomunicacions i de les tecnologies de la informació i la comunicació, per a facilitar la transformació digital dels ens que formen part de Localret.  Localret assessora i assisteix els ajuntaments en la implementació de la contractació electrònica, i impulsa la realització de projectes i estratègies de contractació pública (electrònica) innovadora.