Contractació

El Consorci Localret realitza contractacions centralitzades en l’àmbit dels serveis de telecomunicacions i de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la transformació digital dels ens que formen part de Localret.

Així mateix, Localret assessora i assisteix els ajuntaments en la implementació de la contractació digital, i impulsa la realització de projectes i estratègies de contractació pública (electrònica) innovadora.

Des del Consorci també s’ofereix suport quant a normativa a escala europea, estatal i catalana, i resolucions judicials i administratives.