Jurídic

Els serveis jurídics de Localret estan a disposició dels ens locals que formen part del Consorci per a resoldre dubtes, atendre consultes, emetre informes o qualsevol altra necessitat d’assessorament jurídic en l’àmbit de les telecomunicacions, la societat de la informació i l’administració digital.