Introdució

Adjudicat l’Acord Marc de llicències Microsoft i VMware

Adjudicat l’Acord Marc de llicències Microsoft i VMware

Amb la voluntat de facilitar solucions digitals als ens locals, i després de molts mesos de feina, el passat octubre de 2020 vam iniciar la licitació d’un acord marc de subministrament i manteniment de programari de Microsoft i VMware.

Els destinataris d’aquest acord marc són totes les entitats que, durant la seva vigència, formin part del Consorci Localret, així com els seus ens dependents.

L’objecte de l’acord marc es dividia en els lots següents:

Lot 1: subministrament i manteniment de programari de Microsoft
Lot 2: subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes
Lot 3: subministrament i manteniment de programari de VMware

En aquest procés es va declarar desert el lot 1, i es van adjudicar els lots 2 i 3 a les empreses següents:

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes:

1. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:
1. RICOH ESPAÑA SLU.
2. SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

L’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc es pot efectuar directament a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, considerant el descompte ponderat ofert específicament de les llicències que s’adjudiquin; o bé convidant a les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè millorin la seva oferta.

Podeu descarregar-vos còpia dels contractes i dels preus unitaris oferts per les empreses adjudicatàries, així com un model d’acord d’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc.

Us informem també que ja hem iniciat una nova licitació del lot 1 de programari de Microsoft. La seva adjudicació està prevista per a finals del mes de febrer.

Per a qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb el cap de l’Àrea de Contractació, Joan Bosch ([email protected]), i/o amb Cristina Torres ([email protected]), de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia.

Documentació:

Contracte amb SPECIALIST COMPUTER CENTRES [pdf]
Contracte amb RICOH  [pdf]
Oferta de preus SPECIALIST COMPUTER CENTRES (Lot 2) [xls]
Oferta de preus RICOH (Lot 3) [xls]
Oferta de preus SPECIALIST COMPUTER CENTRES (Lot 3) [xls]
Model d’acord d’adjudicació dels contractes derivats de l’acord marc [docx]

Contactes de les empreses homologades:

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL: [email protected]
RICOH ESPAÑA SLU: [email protected]