Demarcació de Girona

Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Girona i el seu sector públic, ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Girona. 

L’any 2019 es va portar a terme un nou procediment de licitació per als municipis, consells comarcals, Diputació i ens locals adherits de la demarcació de Girona.  

A aquest procediment es van adherir un total de 119 ens locals, inclosa la pròpia Diputació de Girona, amb un pressupost inicial de 4.197.205,98 euros, exclòs l’IVA. 

Demarcació de Girona

Els contractes corresponents als dos lots en que es dividia aquesta licitació es van adjudicar per Decrets de presidència de 23 de desembre de 2019, als següents operadors:

  • LOT 1 (Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació física permanent) a TELEFÒNICA DE ESPAÑA, SAU.
  • LOT 2 (Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic fix a mòbil que, opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar per enllaços de l’operador de telefonia mòbil) a ORANGE ESPAGNE SA.

El resultat del procés va ser una rebaixa global respecte de l’import licitat del 39,68% pel que fa referència a la telefonia fixa (Lot 1); un 41,03% pel que fa a la telefonia mòbil i dades en mobilitat (Lot 2). El 16 de febrer de 2020 es van signar els contractes corresponents als dos lots, amb una durada inicial de 3 anys.

Proveïdors homologats