Demarcació de Lleida i Barcelona

Al 2020 el Consorci Localret va voler donar resposta a la demanda de la demarcació de Lleida, es va iniciar un nou procediment de contractació agregada de serveis de telecomunicacions a la demarcació de Lleida on també es va sumar la petició d’alguns municipis de la demarcació de Barcelona que no havien participat a la contractació anterior i es va treballar en una licitació conjunta que pogués beneficiar a totes les entitats. 

Al nou procediment treballat durant el 2020 i 2021, s’hi van adherir 91 entitats, inclosa la Diputació de Lleida, amb un pressupost de licitació de 7.212.422,82 € exclòs IVA i una durada inicial de 36 mesos.  

La particularitat d’aquesta licitació és que planteja una adjudicació individualitzada per tal d’aconseguir la millor oferta tècnica i econòmica per cadascuna de les entitats i facilitar la participació a un nombre més gran d’operadores.

Demarcació de Lleida i Barcelona

Al setembre de 2021 es va publicar l’informe de classificació i es van formalitzar els contractes el 16 de desembre de 2021 amb una mitjana d’estalvi del 45%. Els contractes corresponents als dos lots en que es dividia aquesta licitació es van adjudicar de manera individual per cada entitat. Els operadors adjudicataris d’entitats són:

 • LOT 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació física permanent

  1. ORANGE ESPAGNE SA
  2. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SA
  3. TELEFONICA ESPAÑA SAU
  4. VODAFONE ESPAGNA SAU
  5. XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES SL
 • LOT 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic fix a mòbil que, opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar per enllaços de l’operador de telefonia mòbil

  1. ORANGE ESPAGNE SA
  2. PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SA
  3. TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU
  4. VODAFONE ESPAGNA SAU

Proveïdors homologats