Demarcació de Tarragona

Serveis de Telecomunicacions dels municipis, consells comarcals, Diputació i ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Tarragona. 

En aquesta licitació es planteja novament una adjudicació individualitzada per tal d’aconseguir la millor oferta tècnica i econòmica per cadascuna de les entitats i facilitar la participació a un nombre més gran d’operadores. S’ha incrementat el nombre d’entitats participants arribant a 93 entitats en la licitació de 2022, inclosa la Diputació de Tarragona, amb un pressupost de licitació de 3.793.788,78 € sense IVA i una durada inicial de 36 mesos.

Els contractes corresponents als dos lots en que es dividia aquesta licitació es van adjudicar a l’agost de 2022, de manera individual per cada entitat.

Demarcació de Tarragona

Els operadors adjudicataris d’entitats són:

 • LOT 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació física permanent

  • ÁDAMO TELECOM IBERIA SAU
  • TELEFONICA ESPAÑA SAU
  • VODAFONE ESPAÑA SAU
 • LOT 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el tràfic fix a mòbil que, opcionalment, els ens locals adherits podran enrutar per enllaços de l’operador de telefonia mòbil

  • ORANGE ESPAGNE SA
  • PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS SA
  • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU i TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU en UTE
  • VODAFONE ESPAÑA SAU

Es van formalitzar els contractes al setembre de 2022 amb una mitjana d’estalvi del 41,40%.

Proveïdors homologats