Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Guies

Guia per a la contractació electrònica local

Implementació comuna de la contractació electrònica com a eina útil i efectiva per a les administracions locals. Consulta la Guia per a la contractació electrònica dels ens locals, versió actualitzada de 2021.

Guia per a la contractació electrònica dels ens locals