Normativa

Consulteu la documentació jurídica relacionada amb el nostre àmbit d’actuació i les publicacions que elaborem periòdicament

RECURSOS

Informes

Reptes i oportunitats de la 5G als municipis

Informe redactat conjuntament per l’Associació d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya i el Consorci Localret. L’objectiu d’aquest document és posar en mans dels responsables municipals la informació bàsica necessària per entendre la 5G, juntament amb una sèrie de recomanacions que donin eines als esmentats responsables per portar a terme les accions que requereix el seu rol i, a més a més, que ho puguin fer de manera proactiva a fi i efecte d’aprofitar les oportunitats que la 5G oferirà als municipis.

Es tracta, doncs, de proporcionar una visió global dels temes que interessen als municipis, una visió de conjunt (s’hi inclouen també abundants referències per qui estigui interessat a aprofundir en algun assumpte en concret), que posa en context una sèrie de recomanacions que es presenten al final d’aquest document.

Dins d’aquesta visió global, es tracten temes com què ofereix la 5G, una pinzellada de tecnologia, aspectes jurídics, el que requereix el desplegament de la xarxa i els impactes que la 5G tindrà tant en la gestió municipal com en ciutadans i empreses.

Informe 5G Municipis

La seva presentació pública va tenir lloc el dia 3 de febrer de 2022.